Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Dieuw Molenaar, 50 jaar lid


Nee, met een foto anno 2007 wil Dieuw Molenaar maar liever niet op deze pagina. "Zo'n ouwe kop!", zegt ze afwerend. Maar voor de publicatie van de foto's, die in 1960 zijn gemaakt, ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van wat toen nog heette Nederlandse Bond van Plattelands Vrouwen, heeft ze geen bezwaar.

Daar heeft ze haar grote fotoboek voor te voorschijn gehaald, waar een aantal prachtige plaatjes uit mag worden 'geschoten'.
Tegen deze foto, waarin ze is uitgedost als Zuster Klivia in het verpleegsterskostuum van Zuster Houtkoper, zal ze zeker geen bezwaar hebben.

En zeg nu zelf: eigenlijk is ze maar heel weinig veranderd.

Plattelands heren: bij uitzondering
In 1960 werd het feit, dat de afdeling Beemster van de NBvP 25 jaar bestond. Dat gebeurde op grootse wijze met een revue, waar zeker door de 'oudjes' nog wel eens herinneringen worden opgehaald.

Daarom voor de leden die nog niet zo lang van de Afdeling Beemster lid zijn, een leuke collage van de foto's van die roemruchte revue, waaraan zelfs ook enkele heren mochten meedoen. En wat er allemaal nog meer in die revue zat?

Bijvoorbeeld het Beemsterlied, dat in Westfries kostuum werd gezongen. De afdeling kende in die tijd namelijk een zangkoor.

Er werd gerepeteerd in het café waar thans het Chinees restaurant zetelt. Er zaten veel balletten in de revue, waar Gerda IJff en Paul Stolp voor de regie tekenden.
Zo was er het kookballet, het lampekappenballet, het menuet enzovoort. " Van die balletgroep komen nog een aantal regelmatig bij elkaar", vertelt Dieuw.

VVV
En al babbelend komt het gesprek op een andere activiteit, die Dieuw ontplooide, namelijk het VVV. In Beemster werd aan toeristen 'bed and breakfast' geboden en daaraan zullen ongetwijfeld veel leden hun medewerking hebben verleend.

"Ze kwamen met bussen volen soms op de meest onverwachte en ongelegen tijdstippen, bijvoord: 's morgens om zes uur stond er een bus met toeristen voor de deur en dan was het een hele toer om die zo maar even gauw onderdak te verschaffen. En dan moest er heel wat geregeld worden". Maar het lukte altijd volgens Dieuw.

Klaverjassen
De kaartclub van Vrouwen van Nu, daar heeft Dieuw als initiatiefneemster ook wel het een en ander te vertellen.

"Het begon met acht dames in de huiskamer en eigenlijk was die te klein, dus zochten we een plekje in café Tramzicht.

Toen we daar eenmaal zaten, kwamen er al meer neuwe leden bij. Het clubje groeide uit van 12 naar 24 en tenslotte hadden we 52 trouwe klaverjasleden.

Inmiddels was gebleken dat toen Café Tramzicht verkocht werd, een nieuwe eigenaar zich niet echt gastvrij opstelde tegenover de keurige Plattelands Vrouwen.

Er kon toen gelukkig uitgeweken worden naar de Middelwijck, waar nu ook nog steeds de klaverjasavonden worden gehouden.

Wel heeft Dieuw het bestuur overgedragen aan de dames Bartels en van Dort.

Even was er een probleem. De kaartclub was opgestart via Vrouwen van Nu, maar niet alle kaartsters waren lid.

Dat kon dus niet, volgens het toenmalige bestuur. De boodschap was toen òf lid worden òf bedanken. Het werd keihard gesteld en het bracht nogal wat beroering.

Tenslotte kwamen bestuur en klaverjasleden elkaar halverwege tegemoet: voor een half lidmaatschap van de Bond konden ze de kaartliefhebsters lid blijven van de klaverjasclub.

En zo, al babbelend, komt het gesprek ook nog even op de mooie praalwagen, waarmee de afdeling Beemster meedeed aan de toertocht t.g.v. het 350 jaar bestaan in 1962. Ja, Dieuw heeft over haar vijftig jaar lidmaatschap heel wat te vertellen. Bijvoorbeeld over de kerstviering, die ze nooit heeft gemist.

Maar om dit alles hierin te belichten. zou dit verhaal veel te lang worden

Erny van de Kleut

 

Terug naar verzamelpagina, jaar 2007