Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Jaarvergadering Provinciale Afdeling in Rijper Eilanden
Er was op dinsdagmiddag, 23 april 2007 tijdens de Provinciale Jaarvergadering van de NBVP, Vrouwen van Nu, geen plekje meer vrij in de zaal.

Ja, zelfs op de vide hadden stemgerechtigde afgevaardigden, maar ook belangstellende leden van plaatselijke afdelingen alle stoelen bezet.

De afdeling Beemster was goed vertegenwoordigd op deze middag. Dat had natuurlijk te maken met het feit dat uit hun midden Janny Kwantes-Otjes verzocht was om de nieuwe voorzitter van de Provinciale Vrouwen van Nu te worden.

In de pauze werd de hele delegatie, inclusief Janny bij elkaar getrommeld voor een foto. Janny's opvolgster voor de afdeling Beemster is Nelie Schermer (met voor zich het vignet).

Voor aanvang van de vergadering leek het in de foyer van de Rijper Eilanden wel een bijenkorf met al die 'binnenvliegende' Vrouwen van Nu , die gezellig keuvelend de opgestelde stands van de diverse commissies bekeken.

De stand van de provinciale afdeling

De bestuurstafel
Om 13.30 uur begaven allen zich naar de grote zaal en op het podium, hoogverheven boven het publiek, namen de provinciale bestuursleden hun plek in. Vooralseerst nog in de 'oude formatie' met voorzitter Meta Corman. Later zou de nog lege stoel bezet worden door de nieuw te benoemen voorzitter: Jannie Kwantes

Voorzitter toonde zich verheugd over de grote opkomst. Beemster werd door haar ook nog genoemd: de tuincommissie'Juffertjes in het groen'. Deze had gezorgd voor de bloemrijke aankleding van de bestuurstafel.


Ledenbestand
De terugloop van het aantal leden van Vrouwen van Nu lijkt een gunstiger wending te hebben genomen. De terugloop is beperkt tot 2%. Door de instroom van heel veel nieuwe leden wordt het natuurlijk verloop door overlijden bijna teniet gedaan. Corman memoreerde het succes van het thema "Bewegen", waaraan erg veel leden sportief hebben deelgenomen. Ook het Rustfonds blijkt weer meer in de belangstelling te komen. Waar het in 2006 nog zes aanvragen betrof, zijn dat er in de eerste maanden van 2007 al zeven en de verwachting is dat dit aantal in 2007verder zal stijgen. Het Rustfonds voorziet dus in een behoefte en dat rechtvaardigt het handhaven van deze activiteit.

Microproject voor Vrouwen in Benin
Ze vestigde nogmaals de aandacht op het door de NBvP geadopteerde "Microproject voor vrouwen in Benin", een project dat vrouwen helpt verbetering in de levensomstandigheden aan te brengen door middel van het verstrekken van microkredieten. Hiermee kunnen vrouwen een eigen onderneming kunnen opzetten.

Judith Swenne, Rian Beets en Mary Hoogschagen van de PR commissie bij de stand in de foyerVoorlichting
Waar het een provinciaal belang betreft, heeft het digitaliseren van alle afdelingen een speerpuntfunctie.

Elke afdeling moet een eigen website krijgen. Vrouwen van Nu stelt daarvoor gratis serverruimte beschikbaar. De leden van de Trainings en Adviescommisie TAC zijn op dit moment druk bezig vrouwen in de geheimen van het internetbeheren in te wijden.

Ook de overige commissies zijn actief, zoals de PR commissie, die onder meer zorgt voor het onvolprezen provinciale tijdschrift Inzicht.

De stand van de Handwerkcommissie Jaarverslag
Secretaris T. Bontekoning-Helder las het jaarverslag voor. Vrouwen van Nu Noord-Holland telde per 31 december 2006 5.952 leden. Ook zij verwees naar de tentoonstelling in de hal van De Rijper Eilanden, waar door de diverse commissies stands waren ingericht.

Afscheid en welkom
Nadat het financiële verslag was toegelicht door penningmeester M.F.W. Majolée-Bot, werd afscheid genomen van leden van de diverse commissies, te weten: Annemarie Hopman, Anna Smit, Rian Beets en Dea Mastenbroek.

Gelukkig worden hun leeggevallen plekken weer opgevuld met nieuwe enthousiaste bestuursleden, te weten Hanneke Pot, Ans de Boer, Cobi van Gragt, Han ter Wolde en Martina Rappange.

De komende en de gaande voorzitter
Daarop volgde de benoeming van de nieuwe voorzitter Janny Kwantes en het afscheid van Meta Corman, die de vastgestelde zes jaar als voorzitter er op had zitten. Tinie Bontekoning nam met de hartstochtelijk uitgesproken woorden "Meta, ik zal je afgrijselijk missen", afscheid van de enthousiaste voorzitter, die zes jaar de touwtjes in handen heeft gehad.

Voor de pauze kreeg mevrouw Ien Valkenburg, voorzitter van het landelijk bestuur van Vrouwen nog het woord. Deze feliciteerde het bestuur dat er in slaagde een uitstekende opvolgster voor Meta Zwolle-Broekema te hebben gevonden in de persoon van Jannie Kwantes-Otjes.
Na de pauze hield de heer Hans Kröger, directeur van Woningstichting Het Grootslag, een causerie over het thema "Samen Wonen".

Erny van de Kleut

Terug naar verzamelpagina, jaar 2007