Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Moslimvrouw, wie ben je?

Woensdagavond 9 mei hield mevr. Kniestedt-Meijer een lezing over ”Moslimvrouw wie ben je?” Zij heeft op latere leeftijd een theologie studie + godsdienstwetenschappen gevolgd en HBO-afgestudeerd, daarna heeft zij aan de VU een Islam studie gevolgd en is nu Islamoloog.
Er zijn heel veel vooroordelen over de moslimvrouwen, ze dragen een hoofddoek, lopen één pas achter haar man en krijgen veel kinderen. Er is een groot verschil tussen moslimvrouwen in een westersland of moslimland of westersevrouwen in een moslimland. De Islam kent 100 verschillende stromingen. Hoe liberaler de stroming hoe beter de positie van de vrouw. In het ene land is het beter dan in het andere.
Nu komt er een jongere generatie aan die een brug probeert te slaan tussen de westerse en islamitische cultuur.

Wat zegt de Koran over de positie van de vrouw? Mohammed de profeet getrouwd met Gadisha een rijke vrouw ging mediteren in de grotten van Mekka en daar hoorde hij van God  via de stem van de Engel Gabriël dat mannen beter moesten omgaan met vrouwen en slaven. Zo ontving hij nog meer boodschappen en deze noemt men openbaringen. Deze openbaringen werden verzameld en geordend op lengte en zo ontstond het heilige boek de Koran.
Een positieve regel is dat de mannen de vrouw moeten beschermen zodat zij in harmonie met mannen kunnen samenkleven in de maatschappij
Over sluieren staat hierin dat de vrouw haar sieraden moet bedekken. De vrouw moet bedekt zijn van hals, pols tot aan de enkels met wijd vallende kleding. Zij mogen niet met hun voeten stampen (dragen van enkelbanden) zodat zij geen aandacht kunnen trekken.
 
Deze openbaringen werden door mannen uitgelegd en wederom verzameld en zo ontstond de Hadise. Deze uitleggingen werden in de loop der tijden al vrouw onvriendelijker gemaakt.
Turkije is een land waar veel moslims wonen en waar het dragen van een hoofddoek in het openbaar verboden is omdat het geen religieus symbool is en  omdat men niet goed kan  communiceren met elkaar, het wordt als bedreigend ervaren.
Het gearrangeerde huwelijk is een juridisch contract. Als de man 3x zegt ”ik verstoot je” met afkoelperiodes van 2-3 maanden ertussen dan volgt een scheiding. Vrouwen hebben dit recht niet. '

Vrouwen hebben ook het recht van erven, hierin liepen dat voor op de Nederlandse vrouwen. In de 19e/20e eeuw volgt er een omslag, vrouwen gaan naar school – leren lezen, dus ook de Koran. De Sharia ingevoerd in de 11e eeuw, zijn de wetten, een nog gedetailleerde uitleg van de Koran en Hadise samen en werden nog vrouw onvriendelijker. Een geleerde moslimvrouw uit Indonesië gaat deze vrouwonvriendelijke interpretaties hiervan  aanpakken. Zij wil terug naar de oorspronkelijke bedoelingen ten aanzien van de positie van de vrouw in de Koran die wel vriendelijk zijn.

Het was een heel boeiende lezing en aanvullend hierop brachten wij een bezoek aan de Sultan Achmed Moskee te Zaandam op donderdagmiddag 24 mei a.s.Namens bestuur

Vrouwen van Nu
Roza Marie Langerijs-Groot.

Terug naar verzamelpagina, jaar 2007