Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Ben ik nu ambassadrice van NBvP Vrouwen van NU?

Ontboezeming van het nagelnieuwe bestuurslid Erny van de Kleut

Als pas gebombardeerd bestuurslid van Vrouwen van Nu Beemster kreeg ik na twee weken al te maken met de geneugten daarvan: het bijwonen van een cursus, in dit geval een brainstorm met als onderwerp: "Door een betere PR anderen enthousiast maken voor Vrouwen van Nu." Dus begaven Gerie Metselaar en ondergetekende zich namens Vrouwen van Nu afdeling Beemster op woensdag 14 f februari op weg naar Hoorn, op zoek naar Wijkcentrum De Kersenboogerd.

Gerie
Onderweg in de auto stelde ik, dat ik me eigenlijk helemaal niet zo geroepen voelde om avonden bij te wonen of deel te nemen aan clubjes. "Eigenlijk ben ik helemaal geen goede Vrouw van NU", deelde ik mee.
Gerie verzekerde mij, dat deze workshop mij wel op andere gedachten zou brengen. "Je zult het met jouw interesse voor publiciteit juist erg leuk vinden", zei ze voorspellend. "Jij, met jouw enthousiasme voor de PC en internet hebben we niet voor niets binnen ons bestuur gehaald. "Vrouwen van Nu" staat immers voor vernieuwend en daarom vinden we jouw inbreng belangrijk."

Tja, waarom was ik zelf twee jaar geleden lid geworden? Door deverhalen die ik hoorde over de mooie reizen, georganiseerd door Vrouwen van Nu. Manlief wil niet meer op reis en ikzelf wilde nog wel eens wat van de wereld zien. Dat in goed en-naar ik mocht aannemen vertrouwd-gezelschap leek me wel wat!
Dat was de aanleiding. Ik was geen lid van de club en eigenlijk hoefde ik dat ook niet te worden, maar zonder lidmaatschap kostte de reis naar Berlijn vijfentwintig euro meer. Voor tien euro erbij was je tevens lid en kon je dan zo af en toe ook eens een interessante bijeenkomst bijwonen.
Nou, het werd een geweldig leuke reis en met mijn verslaggeversdrift heb ik -nietsvermoedend dat ik ooit nog eens een bestuursfunctie bij Vrouwen van Nu zou gaan bekleden- daarvan een fotoreportage gemaakt voor mijn eigen website: De Beemster Bengel. Wat reizen betreft, kan ik dus iedereen wel bij Vrouwen van Nu binnenpraten.

Judith en Mary
Het was even zoeken naar het wijkcentrum, maar er was gelukkig genoeg parkeergelegenheid. We werden ontvangen door de Judith Swenne en Mary Hoogschagen. Nadat er extra stoelen werden aangedragen, konden we nog net op tijd aanschuiven aan de tafel. Iedereen kreeg een informatiemap uitgereikt met een overzicht van de aan de orde komende onderwerpen.Stortvloed van informatie
Wat je in één enkele dag allemaal voor informatie over je heen krijgt, is enorm en dat alles was zeer goed voorbereid door Judith. Het had een afwisselend karakter: luisteren naar de cursusleidster en zelf in groepjes dicussiëren.
Het was al vanaf het voorstellen van de aanwezigen interessant, want het is natuurlijk leuk om te weten waar al die vrouwen wel vandaan komen.
Bijna allemaal hadden ze een bestuursfunctie: de een voorzitter, de ander penningmeester of secretaris, maar er waren ook nog enkele dames bij die -net als ik- bezig zijn met website voor de afdeling, die ze vertegenwoordigen en meestal op door de bond ter beschikking gestelde webruimte. (Internet, het moderne medium voor publiciteit was vanzelfsprekend een van te behandelen onderwerpen).
De grootte van de afdeling varieerde: er waren kleine afdelingen met maar vijfendertig leden maar ook grotere, die er meer dan honderd hebben. Zoals afdeling Beemster met plm. 150 leden. PR koffer
De nog steeds opgeld doende wijze om vrouwen te interesseren is de PR-koffer, die op verzoek wordt uitgeleend door Mary, die het beheer daarover heeft. Ze had de koffer natuurlijk bij zich en stelde iedereen de vraag om eens na te denken over wat er nog meer als voorlichtend materiaal in zou kunnen. Een van de aanwezigen nam de koffer gaarne mee naar huis. Hoe brengen we de NBVP Vrouwen van Nu beter in beeld?
Dat was de centrale vraag en daar viel nog wel wat bij te bedenken, zoals persoonlijke gesprekken, brochures, posters en natuurlijk de media: pers, radio, televisie en internet.
"Er zijn personen, (oud)leden, die we moeten koesteren; personen, die wel interesse zouden kunnen hebben moeten we proberen te overtuigen. Maar geen aandacht besteden aan vrouwen die er absoluut niet voor open staan. Dat is trekken aan een dood paard", aldus Judith.
Ze verklaarde daarbij ook, dat de bijeenkomsten niet als het belangrijkste onderdeel van het werk van Vrouwen van Nu genoemd kan worden. Juist de activiteiten die worden ontwikkeld, op lokaal of landelijk niveau, zouden meer aandacht moeten krijgen via de media. Vaak is de NBVP namelijk betrokken bij landelijke, provinciale of gemeentelijke politiek, maar de bekendheid laat nogal eens te wensen over.
Judith vertelde wat er in persbericht zou horen te staan en dat het vaak beter is de krant nieuwsgierig te maken, zodat die een verslaggever stuurt voor een leuk artikel.
Vrouwen van Nu kunnen van alle ontwikkelingen wel op de hoogte komen, als ze de artikelen in het twee-maandelijks Magazine Inzicht lezen of de landelijke of provinciale website van Vrouwen van Nu bekijken. Lunch
De ochtend vloog om! In de hal van Wijkcentrum kon gebruik gemaakt worden van een gezonde lunch. Zo'n half uurtje rust en gezellig met elkaar smikkelen, is zeer belangrijk. Het spreekt voor zich, dat de gesprekken losbarstten over elkaars afdeling en dat er contacten werden gelegd of vernieuwd.

Nieuwe activiteiten introduceren
Iedereen toog na pauze weer opgewekt naar boven, benieuwd naar de voorzetting van de workshop.
Daar werd het vijf stappenplan voor PR nogmaals onder de loep genomen.

En er was weer een opdracht voor discussie: "Welke activiteit zou je in je afdeling willen opstarten en hoe denk je dat uit te werken in het publiciteitsplan."


Er werd intensief gediscussieerd. In de daarna ter tafel gebrachte onderwerpen waren:

  • een patchworkclubje,
  • nordic walking,
  • een eigen website,
  • high tea voor oudere leden
  • een kook- en bakgroep
  • een jou de boules-baan realiseren
  • de GSM beter leren gebruiken
  • een discussiegroepje
  • relax reizen

 

Relaxreizen
Wat betreft het laatste onderwerp: Ricky van de reiscommissie vertelde over de relaxreizen, een heel nieuw onderdeel in het reisprogramma van Vrouwen van Nu. Helaas zijn er nog te weinig inschrijvingen voor deze bijzonder mooie 7-daagse reis naar Thüringen. Wellicht omdat er een misverstand is ontstaan over het woord 'relax'. Het gaat echt om vrouwen, die niet meer zo snel kunnen meekomen met een gewone reis (wegens leeftijd, niet meer zo goed kunnen lopen of snel vermoeid), toch een fijne vakantie te bieden. Maar iedereen, die eens rustig op vakantie wil gaan, mag ook inschrijven.

Omdat de aanleiding voor mijn lidmaatschap bij de reiskant van Vrouwen van Nu ligt, wil ik hierbij haar oproep van harte doorgeven. Ik zelf zou zo wel mee willen!
Misschien ben ik dan toch wel uit het goede hout gesneden om voor ambassadrice voor Vrouwen van Nu te dienen.

Erny van de Kleut
webmaster van deze site

Terug naar verzamelpagina, jaar 2007