Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Samen in beweging

 

De toegang naar de ingang bleek voor niets vermoedende leden enigszins chaotisch in verband met de nieuwbouw op het complex Middelwijck. Deze situatie gaat ongeveer anderhalf jaar duren. Gelukkig was het weer geen spelbreker.

Nieuwe bestuursleden

Nelie Schermer maakt haar debuut als onze nieuwe voorzitter, met de door haar net verworven voorzittershamer van Janny Kwantes.
Na de jaarvergadering op 24 jan. ’07, zijn er twee nieuwe bestuursleden in de plaats van Janny Kwantes, Bep van der Berg en Ine Mars gekomen. Nelie noemt de namen van Erny van der Kleut, die vanavond niet aanwezig is, maar wel met de tekst voor het infoboekje heeft geassisteerd. Dieta Jonk is er wel en zij stelt zich zelf aan de leden voor. Ook zat zij voor de eerste maal bij het presentieboek en inde 1,20 euro voor de consumpties
Tijdens de opening van de avond werd mevr. Nies Kistemaker-Pieper herdacht, die op 77 jarige leeftijd overleed.

Infoboekje
Het infoboekje voor 2007/2008 kon door Nelie getoond worden. Het is door goed teamwork een frisse uitvoering geworden. Roza Marie Langerijs verdient een extra compliment, want zij heeft de grootste inspanning daarvoor geleverd. De omslag is door Gerie Metselaar ism haar zoon tot stand gekomen.
De huishoudelijke hulpen zijn deze avond Elly Kater en Corry van Splunter.

Bewegen
Gaste op deze avond was mevrouw Dorien Sybenga-van den Outenaar. Zij werkt in een zg Wellness-centrum in de Wieringermeer en is vooral gericht op het trainen van ouderen.
Ze vertelde, dat de mobiliteit van de bevolking in het noorden van ons land volgens de statistieken boven het gemiddelde ligt. Als het bewegingsmechanisme goed wordt gebruikt, voorkomt dat veel ongemak.
Onder leiding van Dorien kwamen alle aanwezigen op muziek in beweging, waarbij de ouderen echt hun beste beentjes voorzetten.

Afsluiting
Dorien, die zelf  een hele goede conditie uitstraalde, ging ogenschijnlijk onvermoeibaar door met vertellen en bewegen, maar de dames die een taxi hadden geregeld wilden die niet laten wachten en verlieten de zaal.Dus werd het tijd om de avond af te sluiten. Als blijk van waardering voor haar bijdrage aan deze avond werd aan de gaste de bekende VvN-beker overhandigd met daarop een vrouw in beweging en gevuld met gezonde noten.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
Het was een boeiende en leerzame avond.

Terug naar verzamelpagina, jaar 2007