Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Evaluatie Workshop Presenteren

Middenbeemster, 23 oktober 2007

"Ik heb me op deze avond buitengewoon vermaakt!", waren de woorden waarmee Ginie Arbouw die de Workshop Presenteren leidde, afsloot.

Het was eigenlijk een extra workshopavond, die werd ingelast naar aanleiding van het succes van de twee eerdere avonden, gegeven door Ginie Arbouw, cursusleidster van de TAG, in de kantine van het Beemster Arboretum.

 

Omdat de dames eigenlijk vonden dat er nog een soort evaluatieavond aan moest worden vastgeknoopt, werd een nieuwe datum vastgesteld en Ginie verklaarde zich meteen bereid om ook die te leiden.

De derde workshopavond werd thuis bij Jannie de Groot in Pijlenburg gehouden.
Bij deze gelegenheid konden de in de praktijk getoetste instructies nog eens onder de loep worden genomen.

Maar Ginie had er nog een aanvullend instructiedeel aan toegevoegd, zodat het niet alleen evalueren werd, maar brainstormen over hoe te handelen bij onverwachte situaties of opmerkingen tijdens een spreekbeurt.

Ginie begon met een 'rondje vertellen' over de ervaringen, die door bestuursleden was opgedaan tijdens de bijeenkomst op 17 oktober. Toen was er een sprekersechtpaar uitgenodigd om te verhalen over hun voetreis naar Rome.

Voorzitter Nelie Schermer had zich met de nieuwe kennis gewapend voor de welkomstspeech. Daarbij had ze een aantal punten voor zichzelf op een rijtje gezet. Echter, bij haar bedankje was ze voor haar gevoel toch even 'de mist' ingegaan, hetgeen ze als heel vervelend had ervaren. Volgens Ginie had ze zich met een kwinkslag kunnen verontschuldigen, maar zij vond ook, dat geen mens over haar vergissing gevallen kon zijn. Geri Metselaar had zich gerealiseerd, dat ze bij het overhandigen van de attentie aan het echtpaar toch wat te nerveus haar woordje had gedaan.

Dieta Jonk, die de leuke column uit 'Oogst'van Margriet Paarlberg (de spreekster van de bijeenkomst daarvoor) had voorgelezen, kwam tot de ontdekking dat ze zich veel te veel op het papier had geconcentreerd en niet op het publiek. Secretaris Roza Marie Langerijs hield het artikeltje even omhoog.
Roza Marie, op haar beurt, had een telefoongesprek gevoerd over een belangrijke zaak en vond het prettig dat ze toch een beetje van de 'kneepjes'af wist.

Bep de Waal had ten overstaan van het publiek ook iets verteld en nu deed ze daar verslag over. Ze deed dat op een heel rustige manier.
Ine Mars vertelde geen ervaring te hebben kunnen opdoen.

En zo kwamen ze allemaal met hun eigen verhaal, waarbij opviel hoeveel gemakkelijker dat allemaal ging, vergeleken bij de eerste avond van de workshop waarbij iedereen even nerveus was geweest.

Jannie Köhne-Koeman is voorzitter van dameskoor Middelwijck. Elke zangmiddag wordt geopend met een praatje.
Tinie Braakenhoff had een emotionele brief geschreven in verband met het overlijden van een lieve vriendin. Opvallend was, dat zij bij het vertellen nog haar verdriet uitstraalde.

 

 

 

Guus Waal had in het kader van de "Week van de Smaak" een schoolklas op haar agrarisch bedrijf ontvangen. "Het ging heel makkelijk, vertellen over de dieren en de producten," verklaarde ze, "Maar ik realiseer me, dat mijn stem eigenlijk te zacht is." Ginie gaf haar enige aanwijzingen om dat op te vangen.

Klasien Kwantes had het woord gevoerd tijdens een verjaardag in familiekring en daarmee 'de heren der Schepping' versteld doen staan.

Reageren en reflecteren
Na het rondje 'ervaringen' werden door Ginie nieuwe opdrachten geven, zoals reactie of reflectie. "Er zit verschil in. Het is beide reageren, maar het is de toon waarop dat gebeurt", aldus Ginie. Reactie is meteen 'boem op de ketel'; met reflecteren 'koop je voor jezelf wat meer ruimte om even terug te schakelen'. Stel iemand, die een negatieve opmerking maakt voor, om in de pauze daar even over te komen praten, maar stel de discussie uit.
Ook verstoringen tijdens een presentatie kunnen voorkomen: GSMs rinkelen, er wordt hoorbaar gegaapt, snoeppapiertjes knisperen, hinderlijk geklets of iemand gaat uitgebreid de krant lezen. Probeer daar op een weloverwogen manier op te reageren zonder persoonlijk te worden, maar laat wel op een goede manier blijken dat het vreselijk stoort.

Discussiegroepje
Eén van de opdrachten was een oproep te doen voor het vormen van een discussiegroep en dat was niet zomaar! In werkelijkheid wil het bestuur dit ook van de grond krijgen. Totnogtoe was er niet gereageerd op dit voorstel. Nu werd de vraag direct aan de aanwezigen voorgelegd bij de leden van deze groep belangstelling bestond om door te gaan in een discussiegroep. Er is nog geen ervaring in, maar Ginie stelde voor dat aan de leden van een dergelijke groep beurtelings de opdracht wordt gegeven een onderwerp aan te dragen. Een onderwerp, dat heel dichtbij de belevingswereld van deze groep ligt. Dediscussiegroep zou 6 x per jaar bij elkaar kunnen komen, telkens bij iemand thuis in de huiskamer.
Toen bleek dat er onder de aanwezigen wel belangstelling bestond. Acht personen gaven aan mee te willen doen. Nu zal eerst worden uitgezocht welke data en op welk tijdstip: 's morgens,'s middags of 's avonds.

Al met al was het een hele boeiende avond, niet in de laatste plaats te danken aan de bereidwilligheid van Ginie om ook deze derde bijeenkomst te willen leiden.
Erny van de Kleut

Terug naar verzamelpagina, jaar 2007