Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Bezoek aan Dijk te Kijk in Petten

Door Roza Marie Langerijs

Woensdagochtend 20 april organiseerde de Agrarische Commissie een excursie naar informatiecentrum “Dijk te Kijk” van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We vertrokken om 09.00 uur vanaf het Heerenhuis met 12 dames per auto naar Petten,
daar aangekomen werden we hartelijk ontvangen door gastvrouw Mary.

Mary vertelde dat sinds 1994 er in Noord Holland één waterschap is. Er zijn 1800 waterpeilen in NH en de vier taken van het waterschap zijn:
      water keren, water beheren, water zuiveren en wegenbeheer.
Het slib dat achter blijft in de waterzuiveringsinstallaties gaat nu nog voor verbranding naar de ENCI in Limburg, maar in 2012 gaat dit naar de vuilverbrandingscentrale in Alkmaar.

Bij Petten ligt de wakerdijk, deze zorgt ervoor dat wij droge voeten houden. Door erosie komt de kustlijn echter steeds meer naar binnen.
De Beemster ligt 3-4 meter beneden Nieuw Amsterdam Pijl. Het meetpunt van N.A.P. zit in de Stopera in Amsterdam.
In 1793 werd de eerste zanddijk gemaakt, later zijn hiervoor pieren gemaakt met een tussenafstand van 130 meter. Deze pieren brengen de stroming naar buiten en zorgen ervoor dat de dijk stand houdt.
Cornelis van Foreest opperde in 1865 het idee om de dijken met basaltblokken te verstevigen. Basalt is een vulkanisch gesteente.


 
Noord-Holland is aan drie kanten omgeven door water, door de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. Daarbij ligt Noord-Holland ook nog eens grotendeels onder de zeespiegel. Soms wel vijf meter. Het klimaat op aarde verandert. Eén van de gevolgen daarvan is een stijgende zeespiegel. Ook heeft onderzoek aangetoond dat de golven van de Noordzee veel krachtiger zijn dan we altijd dachten. Onze duinen en dijken moeten de komende jaren versterkt worden om in Noord-Holland ook in de toekomst veilig te kunnen leven.

Mary werd bedankt voor haar uitleg en kreeg een leuke attentie. Hierna gingen we naar de expositieruimte.
Om twaalf uur gingen we na een kijk boven op de zeedijk met een kleine onderbreking (lunch op het terras) weer richting huis.