Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Jaarvergadering

Woensdagavond 26 januari jl. heette voorzitter Dieta Jonk in Wijksteuncentrum Middelwijck 53 dames welkom op de jaarvergadering. Nadat notulen 2010, jaarverslag 2010 en financieel jaarverslag voorgelezen, besproken en goedgekeurd waren, volgde een prangende vraag van één van de leden:

“De contributie wordt alsmaar hoger. Wat doen de landelijke- en provinciale afdeling van Vrouwen van Nu met de door onze vereniging af te dragen contributie?”

Provinciaal voorzitter Janny Kwantes, die tevens lid van de Afdeling Beemster is, gaf uitleg waaraan dit wordt besteed:

"Onze vereniging is onderdeel van een landelijke organisatie met provinciale afdelingen, die voor de leden diverse cursussen organiseren, zowel op bestuurlijk- als op creatief- en informatief gebied. De leden ontvangen naast het landelijke blad ‘Vrouwen van Nu’ het provinciale blad ‘Inzicht’, dat informatie bevat voor en over de Vrouwen van Nu in Noord-Holland."

Dit jaar vond geen bestuurswisseling plaats, maar de voorzitter benadrukte, dat voor het voortbestaan van de vereniging nieuwe bestuursleden dringend nodig zijn. Volgend jaar treedt de secretaris af en hoe dan verder?
Na de pauze werd een uitgestelde powerpoint presentatie 75-jaar Vrouwen van Nu Beemster vertoond.
De vrijwilligsters van de vereniging werden met een aardige attentie bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. Er waren wel bijna 40 keurig pakketjes met allerlei heerlijke badgeurtjes samengesteld door Janny de Groot,

De volgende ledenavond: “Een waanzinnige avond” met Bep v.d. Assem is op 26 februari. Bent u geen lid, kom gerust een keertje langs en beleef het mee.

Roza Marie Langerijs-Groot, tel: 683249 .