Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Regiodag Uitgeest

Door Erny van de Kleut, bestuurslid/webmaster

Voor de allereerste keer werd in Noord-Holland midden een regiodag gehouden. Op initiatief van de afdeling Uitgeest werden leden van andere afdelingen van Vrouwen van Nu in deze regio uitgenodigd. Voorzitter Dieta Jonk en mijn persoontje namen die uitnodiging aan. Het programma dat door de afdeling Uitgeest samengesteld was, zag er aantrekkelijk uit.

 
Doel van de dag was om elkaar eens te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, maar ook om eens kennis te maken met de gemeente Uitgeest. Na een voorspoedige rit, bijgepraat door de TomTom, arriveerden we om 9.30 uur in Uitgeest, waar we een parkeerplekje vonden op een plein met prachtig rode kastanjebomen in bloei. Een echt fleurig welkom! En Uitgeest bleek meer verrassingen in petto te hebben.
     
  De plek van samenkomst was een mooi historisch pand, een jeugdhuis, behorende bij de grote kerk. Daar werden we hartelijk ontvangen door Greetje Plaisier, de voorzitter van de afdeling en haar dames van het bestuur. Al heel gauw daarop kwamen ook de andere genodigden binnen, in totaal 24. Het maximum voor die dag was gesteld op 30 gasten, maar een aantal was helaas verhinderd. Ze hebben beslist wat gemist: de gastvrijheid van de dames van de afdeling en de kennismaking met dit aardige dorp Uitgeest in Noord-Holland Midden.
     
 
De ruimte waar we werden ontvangen was een gezellig fris lokaal met in carrévorm opgestelde tafeltjes. In de loop van de dag zouden we tijdens een wandeling nader kennis maken met Uitgeest.   Maar eerst was het tijd om elkaar te begroeten en te genieten van de koffie, waarbij trots een sneetje bijzonder Uitgeester krentenbrood van de plaatselijke bakker werd gepresenteerd.
     
 
Met zoveel vrouwen bij elkaar was het natuurlijk al gauw een gekwebbel van jewelste. We hadden elkaar zoveel te vertellen. We luisterden naar verhalen over elkaars afdeling en allerlei programma's werden al uitgewisseld. Maar voorzitter Greetje Plaisier, geflankeerd door haar bestuursleden, had de regie van deze dag stevig in handen.   Het programma van de dag was van minuut tot minuut uitgerekend. Al gauw werd iedereen uitgenodigd voor de voorstellingsronde. Greetje vertelde over haar zelf, dat ze jaren in de gemeenteraad had gezeten, dat ze ook lid was van de Historische Vereniging van Uitgeest en vaak als gids gezelschappen in haar gemeente rondleidt.
     
 

Door haar contacten met het gemeentebestuur had ze de burgemeester bereid gevonden om het gezelschap op het gemeentehuis te ontvangen.

Het voorstellingsrondje riep natuurlijke leuke informatie en reacties op. Het moest even worden onderbroken om op tijd te zijn voor de afspraak in het gemeentehuis.

  Na een stukje lopen door de kronkelige historische straatjes van Uitgeest kwamen we bij het gemeentehuis. Helaas bleek de burgemeester een onverwachte bespreking te hebben en we kregen het verzoek om even een half uurtje te wachten. Die tijd kunnen we benutten om al vast een stukje historisch route te lopen, besliste onze gastvrouw.
     
 
Uitgeest telt twee grote kerken, een katholieke en een protestante. Dit is het interieur van de O.L. Vrouwe Geboortekerk. De bouw van de kerk begon in 1882.   Een plaquette aan de buitenkant van de kerk. Ondanks de naamgeving van de kerk refereert het baarhuisje niet aan ongehuwde moeders.
     
 
Er viel wel wat te bewonderen van het interieur van deze kerk met gemetselde gewelven en fraaie tegelplateaux.   Ook de gebrandschilderde ramen in de neo-gotische bogen waren bijzonder mooi.
     
 
Maar we moesten weer naar het gemeentehuis, waar de burgemeester Mieke Baltus ons nu wel opwachtte. Uitgeest bleek een hele jonge en mooie burgemeester te hebben. Ze vertelde over hoe het reilt en zeilt in de gemeenteraad en beantwoordde de vele vragen, die uit ons gezelschap naar boven borrelden.   We waren gezeten op de publieke tribune van de raadzaal. Die leek ons wel een beetje klein, maar de burgemeester vertelde, dat de glazen pui naar de hal opengeschoven kon worden als er veel belangstelling voor de vergaderingen was.
     
 
De hal met de raadzaal is in moderne stijl opgetrokken tussen twee oudere panden. De gemeente Uitgeest blijkt overigens een niet echt armlastige gemeente. Over het algemeen hebben de bewoners allemaal eigen huizen. Er zijn ook maar heel weinig sociale huurwoningen. Daardoor wonen hier ook maar heel weinig inwoners van allochtone afkomst. Die krijgen in de regel een huis in Beverwijk. Wel is er voor de oudere bewoners en heel fraai ogend ouderencomplex gebouwd.  
Er mag in Uitgeest absoluut geen hoogbouw komen. Daar wordt heel streng te hand aan gehouden. Door de gemeente heel sober te besturen kan deze behoorlijk de broek ophouden, al zullen ook hier de komende bezuinigen behoorlijk aankomen.
     
 
Na het interessante gesprek met de burgemeester was het tijd voor de lunch in het Jeugdhuis, nu te herkennen aan het banier van Vrouwen van Nu. De dames van Uitgeest hadden een heerlijke lunch voorbereid.   Al spoedig zat iedereen te genieten van gesmeerde broodjes en natuurlijk ging de schaal met het Uitgeester krentenbrood weer gul rond. Het kennismakingsrondje werd na de lunch hervat. Ideeën werden gelanceerd en uiteraard genoteerd.
     
 
     
  De aangekondigde wandeling door historisch Uitgeest werd daarna ondernomen. We kwamen langs het oude Rechthuijs waar onze gids als lid van de Historische Vereniging Uitgeest ons wel het een en ander over kon vertellen. We mochten zelfs even de trap op om de ruimte binnen te bekijken. Daar stonden veel historische voorwerpen, waarover wel veel te vertellen zou zijn geweest, maar de toegemeten tijdsduur van het programma stond dat niet toe.
     
 
Het bezoek aan de Stokkenfabriek Zonjee dat daarop volgde was zeer interessant. We werden ontvangen door de heer Frans Zonjee, die al de negende generatie eigenaar van de stokkenfabriek is. Aan de hand van een grote landkaart van 2000 jaar vC vertelde hij over de geschiedenis van Uitgeest, hoe die oorspronkelijk als haven gedijde en later overschakelde op fabricage van stokken.   Stokkenfabriek Zonjee heeft een lange en rijke traditie van meer dan 200 jaar. Het produceren van stokken is door de eeuwen heen uitgegroeid tot een zeer specialistisch beroep, dat van vader op zoon is overgedragen. De stokkenfabriek is nog de enige die in Nederland volop draait. Onder stokken wordt alles verstaan dat rond en recht is: van een scheepsmast tot stelen van sneeuwschuivers of een kanariestokje.
     
 
In de machinekamer werd een kijkje genomen. De fabriek is namelijk niet op het elektrische net aangesloten, maar heeft een eigen aggregaat, waarmee stroom wordt opgewekt.   Een kijkje in de werkplaats. Stokken worden tot op de tiende millimeter precies gedraaid.
     
 
Het was een heel interessant rondleiding. De dames vuurden veel vragen op de heer Zonjee af. Deze werden door hem vol enthousiasme beantwoord, omdat hij het leuk vond dat zoveel belangstelling voor zijn vak werd getoond. Na het bezoek aan de draaierij werd nog de grote hal bekeken waar het eindproduct was opgeslagen.   Er lag ook een grote voorraad hout voor bewerking en we zagen ook hele stapels pallets en sloophout, waaruit ook stokken kunnen worden gemaakt.
Aan het slot van de rondgang door heet bedrijf werd de gastheer door onze gids, bedankt met weer zo'n geweldig Uitgeester krentenbrood.
     

 

 

Terug van de wandeling door historisch Uitgeest, werd in het jeugdhuis nog even nagepraat. Iedereen had deze dag wel als zeer goed en leerzaam ervaren en ook ideeën opgedaan. Dank voor de organiserende afdeling Uitgeest.

Aan de aanwezige dames werd natuurlijk de vraag voorgelegd welke afdeling de volgende Regiodag zal organiseren. Daar kon nog niet direct antwoord op worden gegeven, omdat dit uiteraard binnen de besturen zelf moet worden besproken.

 

Betty Vriesema van het Provinciaal Bestuur, was ook de hele dag aanwezig geweest en ze verklaarde, dat deze regiodag als een zeer goed initiatief was overgekomen en dat zij erg genoten had. Voor vervolg regiodagen stelt het PB daarom een financiële ondersteuning ter beschikking, evenals voor deze dag het geval was geweest.
Hoewel Betty zelf een verslag gaat maken van wat haar tijdens het voorstellingsrondje ter ore was gekomen, kan het natuurlijk geen kwaad om hieronder in het kort aan te halen wat er tijdens het kennismakingsrondje ter tafel was gekomen. Het geeft enig idee wat in andere afdelingen wordt gedaan.
Waar een website bestaat (met natuurlijk meer informatie) is dat bij elke afdeling weergegeven. .

 

Klik hier voor de website
  De afdeling van Bergen met 400 leden heeft een wachtlijst ingesteld, waar al acht aspirant-leden zijn opgenomen. Er zijn wel eens leden, die plaats willen maken voor een nieuw lid, maar de wisseling van de wacht gaat niet zo snel. De afdeling telt 5 bestuursleden en de bijeenkomsten worden gehouden in een school, met ongeveer een opkomst van 100 leden op een avond. Veel leden houdt in dat er een groter budget beschikbaar is zo kan er ook wat meer geld voor een bijeenkomst uitgegeven worden.
     
Afdeling Langedijk telt 160 leden. en dat is bijna de limiet. Nog even en er moet een ledenstop worden ingevoerd, omdat de aanwezige accommodatie voor een club met meer leden ontoereikend zou zijn. Een heel indrukwekkende avond was die, waarop een gastspreekster had verteld over haar dochter die een project voor aids-weesjes in Afrika had opgestart. Zij vertelt dat ter nagedachtenis van deze dochter, die verslaafd was en inmiddels is overleden. Ook als gast was er een dokter die in Nepal vrouwen met baarmoederproblemen helpt.  


Voor website Langedijk klik hier:

     
 

Afdeling Grootschermer: Deze afdeling telt maar 25 leden. Dat aantal blijft stabiel en er is een voltallig bestuur.

Op 27 juli organiseert de afdeling een wandeldag in Groot Schermer
Klik hier voor de website

     
Afdeling Starnmeer: deze is ook niet zo groot met maar 45 leden, meest van gevorderde leeftijd. Desondanks draait de vereniging goed, hoewel het vinden van bestuursleden hier een probleem is. Groot succes was zo maar spontaan ingelaste koffieochtend, waar een creatieve bezigheid aan verbonden was. Een geslaagde avond was die over loverboys.
Klik hier voor de website
 
     
  Afdeling Heiloo: Niet minder dan 200 leden telt de afdeling. Ondanks het grote aantal leden is het vinden van bestuursleden niet eenvoudig. Er wordt veel gedaan aan fiets-, tuin- museumgroepen. Er is een zanggroep is in het leven geroepen, die met 13 dames tijdens de kerstviering optreedt. Onlangs heeft de afdeling bezoek gehad van een gezelschap Wit-Russische dames. Een mooie avond bezorgde Jan Jansen met zijn vertelling over bijenhouden,
Klik hier voor de website
     

Afdeling Koedijk: Een succes van deze afdeling is de quiltclub voor oudere dames. Er wordt veel samengedaan met het KVG. Heiloo deed een oproep aan alle afdelingen die een handwerkgroep hebben om mee te doen aan de tentoonstelling, die jaarlijks wordt gehouden. Lang niet alle clubs waren op de laatste tentoonstelling aanwezig.

Koedijk heeft nog geen website.

 
     
  Afdeling Obdam: Deze afdeling groeit en bloeit. Zo is het ledenbestand van 50 naar 68 leden gegaan, maar een bestuurslid er bij zou toch wel heel prettig zijn. Ook hier is samenwerking met het KVG aan de orde. Er is een enquête gehouden naar wat de leden interesseert. Uit de bus kwam: wandelen, fietsen, en zingen. Er wordt een project gedaan met kunstenaars, ook voor de beide dorpen in de omgeving.
Ook Obdam bezit nog geen website.
     

Afdeling Akersloot: Deze is met 70 leden actief. De leden gaan wel eens samen naar de bioscoop, hetgeen als heel prettig wordt ervaren. DE afdeling heeft een creatief winkeltje waar spulletjes worden verkocht voor een goed doel. Zijn er aan het eind van het seizoen artikelen over, dan raak je die door middel van een loterij alsnog kwijt (of men er blij mee is of niet).

 

  Klik hier voor de website
     
 

Afdeling Alkmaar: Dit is wel een grote afdeling met 150 leden, maar er zitten veel oudere dames bij. Groot succes had de Oud-Hollandse spelletjesavond.

Klik hier voor de website

     
Dieta Jonk vertelde over de afdeling Beemster, die 125 leden telt, maar dat het bestuursfront in 2012 problematisch lijkt te gaan worden. Niemand wil zich beschikbaar stellen, maar volgend jaar treden wel twee leden af, zodat er nog maar drie overblijven.
Over de vele activiteiten daar valt op deze website onder Verslagen al heel veel te vinden.
 
     

Klik hier voor de website
 

De gastvereniging van Uitgeest is een zeer actieve club. Er wordt regelmatig een Nieuwsbrief uitgegeven en er wordt ook veel gedaan aan het promoten van de gemeente door het organiseren van bedrijfs- en musea bezoeken, fietstochten en stadswandelingen. Ze waren op het idee van de Regiodag gekomen door positieve ervaringen elders.

 

     
Het werd een bijzonder mooie dag! De gasten kregen een geweldige ontvangst en er was zelfs door de leden heerlijke soep gekookt. Het lijdt geen twijfel of dit initiatief zal zeker volgend jaar opvolging vinden bij een andere afdeling.