Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Afscheid van Septieme

Op 18 maart 2011 vierde Septime het 30 jaar bestaan van de Muziekgroep van Vrouwen van Nu afdeling Beemster.

Voor de Vrouwenkring 'De Kapel'van Zuidoostbeemster was dit aanleiding Septime uit te nodigen voor een laatste optreden in de Kapel.

Dit vond onder grote belangstelling plaats op dinsdag 29 maart. Het concert bood een afwisselend programma.

 

 

Bij elk te spelen muziekstuk haalde dirigente Ali van Amersfoort een lid van Septime naar voren en vertelde wat deze voor de groep heeft betekend.

  • Zo was Janny Köhne (gitaar en zang) de oprichtster van de groep en
  • Ria Oostwouder (altblokfluit) de secretaresse n
  • Marianne Timmerman (tenorblokfluit) was penningmeesteres.
  • Janny Hopman (sopraanblokfluit verzorgde de verlichting en
  • de repetities vonden bij toerbeurt plaats bij Gre Zijp (piano) en
  • Im Spaans (mandoline).
  • Ali Stroet kwam het laatst bij de groep. Ze zong niet alleen verdienstelijk maar bespeelde ook het klein slagwerk.
  • De gastspelers Fieke Hartog (altblokfluit) en Marja Boerke (dwarsfluit) werden niet vergeten. Fieke voorzag alle leden van noten en Marja bakte notentaarten.

Ook Ger Albertsma en Jaap Oostwouder, die al die jaren het geluid hebben verzorgd, werden in het zonnetje gezet.

Niet alleen werd er gemusiceerd, maar ook voorgedragen. Dit werd gedaan door Jeanne Doets en Lopke Spaaman.

Tot slot werd de dirigente in de bloemetjes gezet. Ook de leden werden niet vergeten. Iedereen kreeg twee lichtjes mee naar huis.

De sfeervolle avond werd besloten met een hapje en een drankje, geschonken door Septime en geserveerd door de gastvrouwen van de Vrouwenkring, die eveneens het schenken van koffie en thee voor hun rekening namen.

Onder de toehoorders was Neli Schermer, die in het verleden dirigente van Septime was. Het bestuur van NBVP Vrouwen van Nu luidt met weemoed Septime uit. Bedankt voor al die jaren muziek!

 

 

Verslag Koosje Franken-Bootsma
Foto's Tineke Sas-van Splunter