Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Interessante avond over taalverloedering
 

De eerste avond van Vrouwen van Nu Beemster na de vakantie op woensdag 14 september 2011 was de opkomst groot. Dr. Els Ruijsendaal, was te gast om te gaan vertellen over taalverloedering.

Zij heeft daar diepgaande studies over gedaan en uit hoofde van haar kennis is zij: bijzonder titularis BeNeLux-Universitair Centrum, historische taalkunde en geschiedenis van de taalkunde.
Zouden de Vrouwen van Nu Beemster al onder de indruk zijn geweest van de komst van zo'n hooggeleerde wetenschapper, we raakten al zeer snel in hoge mate geïnteresseerd in wat deze aardige vrouw allemaal te vertellen had over onze taal, een taal waar we heel trots op moeten zijn.

Onbeduidend?
Waar we allemaal lijken te denken dat het Nederlands ten opzichte van Europa maar een klein taalgebied bestrijkt en dus eigenlijk een onbeduidend 'taaltje' zou zijn, deed ze uit de doeken, dat het Nederlands wèl op de 7de plaats staat in de Europese rangorde. De belangstelling voor het lezen van Nederlandse literatuur en het volgen van een studie Nederlandse taal is wereldwijd nog steeds groeiend: nu al kan al op 250 universiteiten en andere instituten overal ter wereld Nederlands gestudeerd worden. En dan te denken dat het Nederlands niet eens in de Grondwet is opgenomen. Dat in tegenstelling tot België, dat wel drie talen in de wetgeving heeft opgenomen. Daarom heeft dr. Ruijsendaal samen met anderen stappen ondernomen om de regering bewust te maken van de noodzaak om onze mooie taal in de Grondwet op te nemen. Een wetsontwerp ter bescherming is thans in de maak.

Taalontwikkeling
Dr.Ruijsendaal bouwde haar lezing op vanaf het begin van de taalontwikkeling, die zo ongeveer zes duizend jaar geleden zou zijn ontstaan in Rusland in een gebied ten Noorden van de Zwarte Zee.

Van daar verspreidden de mensen zich over heel Europa.

Alle talen zijn in principe aan elkaar verwant, maar hebben zich apart ontwikkeld, zodat er grote verschillen ontstonden.

 

Verengelsing
Talen zijn nog steeds onderhevig aan veranderingen. Daaraan is niets te doen. .

"Taal verandert voortdurend en dat is goed," stelde dr. Ruijsendaal vast. "Maar goed ook, want anders zou het een dode taal zijn.

Zodoende is ook de Nederlandse taal nog steeds in ontwikkeling."Waar zij zich-en met haar alle aanwezige Vrouwen van Nu-erg aan stoorde, was de 'verengelsing', waar we voortdurende mee worden geconfronteerd.

 

Goede Nederlandse woorden lijken het te verliezen van een Engelse versie. We worden voortdurend om de oren geslagen met woorden als 'award' en 'statement'. Vooral reclameboodschappen zitten er boordevol mee, maar ook politici en andere zich zeer belangrijk voelende Nederlanders bedienen zich er hartstochtelijk van. Wat dat betreft is de Belg veel zuiniger op zijn Nederlands. Dr.Ruijsendaal vindt, dat in Nederland veel meer aandacht aan die Engelse 'uitwassen' zou moeten worden besteed.

Discussie
Fouten in taalgebruik burgeren vaak in. Zo zijn de sterke werkwoorden in de loop der tijden veranderd in zwakke. Bijvoorbeeld het werkwoord 'waaien'; dat is al aan het verbasteren, want je kunt nu nog net zo goed zeggen 'het woei' als 'het waaide'. Werkwoorden, die veel gebruikt worden krijgen vaak de kans niet om 'zwak' te worden. Daarom zitten we nog steeds met een heleboel veel gebruikte sterke werkwoorden als' hebben, zijn, gaan en lopen'.

Dit alles en nog veel meer facetten van verloedering of verandering van de taal kwamen ter tafel aan de hand van voorbeelden het zogenaamde Poldernederlands, die Dr. Ruijsendaal had laten uitdelen. Daarbij was ook een voorbeeld in het zogenaamde Poldernederlands: "Waai saain blaai dat die storm voorbaai is'.
Al met al was het een heel leuke en interessante avond bij Vrouwen van Nu Beemster, waar heel wat van werd opgestoken. Voorzitter Dieta Jonk liet dr. Ruijsendaal niet zonder een tastbaar bewijs van waardering vertrekken. Ze kreeg een mandje met Beemsters lekkernijen mee en een dito Beemster zonnebloemboeket mee.