Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Lichaamstaal bij Vrouwen van Nu

Woensdagvond 18 september verwelkomde voorzitter Dieuw Metselaar 50 leden die gekomen waren om te horen welke lichaamstaal wij uitstralen. Drs Ginie Arbouw kwam hierover vertellen. Er waren ook enkele gasten gekomen die geïnteresseerd waren in deze lezing.
Dieuw hoopte dat iedereen een goede vakantie had gehad, zijzelf kwam vlak voor de vakantie helaas ongelukkig ten val en moest een aantal weken herstellen. Zij bedankt iedereen voor de belangstelling en mooie kaarten. De zaalhuur voor de recreatiezaal Middelwijck is met 50% verhoogd, dus wordt de bijdrage aan de avonden m.i.v. 1 oktober ook verhoogd.
 
Hierna krijgt mevrouw Arbouw het woord
Wat zeg je als je zwijgt? De stem zegt 'ja' maar het lichaam schreeuwt 'nee', we kennen deze situatie allemaal.  Moeilijk te herkennen, wat iemand werkelijk bedoelt, hoe iemands'muts staat'. Communiceren vindt plaats op twee manieren: met en zonder woorden.
Als men met de armen en benen over elkaar zit, ben je een gesloten mens. We ondersteunen ons spreken en/of zwijgen door middel van lichaamstaal. Non-verbale communicatie. Gebarentaal dragen wij evolutionair met ons mee.
Lichaamstaal gebruiken we altijd: Iemand aankijken betekent bijvoorbeeld iets anders dan iemand niet aankijken. In contact met anderen communiceren we voortdurend, basiskennis van lichaamstaal kan de kwaliteit van onze communicatie verbeteren.
Vooral als het erom spant, zoals in een goed gesprek, bij ziekte en verdriet.
Zonder spreken kunt u toch het een en ander opmerken.

Dus: Lichaamstaal bij anderen herkennen, daar kunnen we ons in trainen
Maar hoe zit het met onze eigen lichaamstaal? Het is goed, je eigen signalen te kennen.
Ben je een drukke prater of gaat het allemaal wat kalmer?
Dan begrijp je waarom mensen op een bepaalde manier reageren, druk of wat kalmer.
Je kweekt meer begrip, gesprekken of losse opmerkingen krijgen meer diepte,
je snapt vooral hoe het verder zou moeten in een bepaalde situatie.
Op een bruiloft heeft men en andere lichaamstaal dan op een uitvaart.
In het onderwijs, verpleging-verzorging en op het toneel is de lichaamstaal erg belangrijk, maar ook voor de dirigent en de predikant. In sommige landen zijn de stiltes een onderdeel van het gesprek.
Wat zegt ons uiterlijk over ons en hoe is het stemgebruik? Er is meer dan 1 nodig om een conclusie te trekken.

De grondbeginselen van taal zijn:
            Moedertaal, herkennen van patronen zoals boom-roos of vis-pim.
            Lichaamstaal, waar kijken we naar, waar letten we op.                                                        
Mevrouw Arbouw werd met de gebruikelijke envelop en bos bloemen bedankt voor haar interessante en leuke lezing en hierna met een drankje nog even gezellig napraten.

Roza Marie Langerijs