Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Interessegroepen brachten verslag uit over 2012
Door Erny van de Kleut
Op vrijdagmiddag, 18 januari 2012 kwamen vertegenwoordigsters van de interessegroepen ten huize van voorzitter Dieta Jonk bijeen om verslag uit te brengen over het afgelopen seizoen.
Het was een groot gezelschap, dat zich om de grote tafel schaarde, want ook de bestuursleden Koosje Franken (penningmeester), Anja Visser, en Erny van de Kleut (webmaster) waren daarbij aanwezig, alsook aspirant bestuurslid Dieuw Metselaar. Bovendien kon Dieta nog oud-bestuurslid Janny Groot verwelkomen, die na haar aftreden als bestuurslid achter de schermen nog één jaar een heleboel hand- en spandiensten heeft willen verrichten.
Leeskringen
Corry van Splunter keek even terug naar 25 jaar geleden toen ze met de leeskring startte. Er zijn nu twee leesgroepen en daarvoor zijn in het begin van het seizoen twee koffertjes met elk 7 boeken beschikbaar. Het zijn allemaal dezelfde boeken, die door elk lid van de leeskring gelezen worden. Corry stelt elk jaar een lijst op van boeken die zij wel geschikt acht, maar niet altijd worden die wensen vervuld. Er zijn wel eens boeken bij, die als moeilijk aangestipt worden, maar de andere keer is het weer een gezellige roman. De ene groep heeft op maandag leeskring, de andere op donderdag en dat gebeurt één keer in de zes weken. Om beurten wordt de leeskring thuis bij een van de leden van de groep gehouden. In een van de groepen is iemand afgevallen, maar de plek werd direct weer opgevuld. Meer leeskringen zou Corry niet aankunnen. Als er meer leden aangeven bij een leeskring te worden opgenomen, zal er iemand anders een nieuwe kring moeten starten, maar voorlopig komen kandidaten op de wachtlijst.

Zwemgroep
Joke Akkerman is vertegenwoordigster van beide zwemgroepen, die wekelijks op dinsdagmiddag in het zwembad te Opmeer hun baantje trekken. Het gaat allemaal prima. Om de reiskosten laag te houden, gaan de dames gezamenlijk met twee auto's naar Opmeer.

Museumgroep
Joke doet tevens de Museumgroep, die in het afgelopen seizoen 6 keer op stap is geweest onder meer naar het Teyler Museum in Haarlem en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De belangstelling voor de excursies is zeer bevredigend: gemiddeld 10-12 leden. Er is weer een heel nieuw programma opgesteld, onder meer een bezoek aan het Filmmuseum in Amsterdam en het Dolhuis in Haarlem. Er is ook een speciale museumtoer naar de Toet Anch Amon expositie in Amsterdam, maar diegenen, die mee willen moeten er rekening mee houden dat de Museumjaarkaart hier niet geldig is.

Lief en Leed
Deze interessegroep bestaat uit vijf leden, die om toerbeurten optreden. Marga is de coördinator. Deze Lief en Leedgroep heeft in 2012 goed gedraaid en weinig uitgegeven: in totaal maar drie jubilea. In 2011 waren er nog 11 jubilea.
De onkosten worden bestreden door de opbrengst van de potjes, die elke bijeenkomst op tafel staan.

Wel moet worden gedacht aan de attentie die aangeboden wordt aan jubilarissen of dames die 50 jaar of meer getrouwd zijn.
Alle 90 jarige leden krijgen een bloemetje en ook voor elk jaar daarna. Van de leden weten we exact wanneer ze geboren zijn, maar niet wanneer ze in het huwelijk zijn getreden. Dit is ook lastig om uit te pluizen.

Textiele werkvormen
Elly Beets had haar secondante Ursula v.d. Linden naar deze bijeenkomst meegenomen. Samen vertelden ze over de handwerkgroep, die met 7-8 dames weer gewoon aan de slag is gegaan en waarvan Elly nu voorwerkster is.

Vorig jaar is met de handwerktechniek Perzisch ajour gewerkt; nu is er weer een nieuwe: Jugenstil, een erg mooie techniek met sierlijke motieven in kruissteek.

Commissie Agrarische belangen
Gusta Beets-Oostwouder deelde mee, dat het steeds moeilijker wordt een goede excursie te vinden. Vorig jaar naar de knolselderij farm was een succes.
Een voorgestelde excursie naar de knoflookfarm aan de Rijperweg moet nog even een jaartje wachten, want de leiding is daar bezig met het opzetten van rondleidingen.
Een bezoek aan de Floralia tentoonstelling lijkt niet zo aantrekkelijk omdat iedereen dan voor zich zelf op stap gaat en er geen praatje mogelijk is met een bedrijfsleider.
Een andere mogelijkheid is nog een bezoek aan het bedrijf van Kloosterboer in Purmerend, dat grote decors voor televisiestudio's en reclamebedrijven maakt.

Tuinclub 'Juffertje in 't Groen
Joke van de Hoonaart heeft het stokje als leidster van de tuingroep overgenomen. Ze heeft meteen ingevoerd dat per keer de leden in groepjes van drie zelf iets bedenken voor uitstapjes naar tuinen en kwekerijen en dat is zeer goed bevallen.
De uitstapjes en bezoeken aan tuinen vinden hoofdzakelijk plaats in de periode maart tot november. Elke maand gaan ze op stap: de ene keer naar het Zwanewater in Callantsoog, de andere keer maken ze een trip naar de rozenkwekerij Rozenburg in Schermer. Er is een wisselende groep deelnemers van ongeveer 20 dames.
De tuingroep bestond vorig jaar 10 jaar en dat werd gevierd met gebak.
Op verzoek van de webmaster werd beloofd, dat er van de leuke uitstapjes naar mooie tuinen voor de website verslagjes en foto's worden gemaakt.

Klaverjassen
Ali van Dort vertelde, dat het aantal leden van de klaverjasgroep achteruit loopt. Nu nog 38 dames, die op woensdagavond in WijkSteunPunt komen klaverjassen.
Er wordt wel verwacht van de leden dat ze allemaal komen in verband met het feit dat het aantal aanwezigen altijd deelbaar moet zijn door vier.
De financiële regeling loopt volgens penningmeesteres Koosje Franken als een trein.

Alle vertegenwoordigsters van de interessegroepen leverden hun verslag over het afgelopen jaar in. Als iemand iets meer over een interessegroep wil weten, moet die maar contact opnemen met de betreffende groep.
Al met al was het een zeer geslaagde ontmoetingsmiddag. Er werden veel ideetjes uitgewisseld, vragen gesteld en beantwoord.

Dieuw en Anja
Het kon ook niet anders dan dat op deze middag weer over de bestuurskwestie werd gesproken. Het hoeft geen betoog, dat het na de jaarvergadering van 2012 al danig gekortwiekte bestuur met de door Janny geboden hulp erg in de sas was en bovendien heel blij dat ook Roza Marie ons in 2012 niet in de steek heeft gelaten, maar het was toch niet zo als het hoort.
Het vorig jaar benoemde bestuurslid Anja Visser heeft zich in het afgelopen jaar ontpopt als een ware duizendpoot, die niet alleen door Janny in de kneepjes van het vak van hand- en spandiensten werd ingewijd, maar ook de postverzorging ter harte nam. Ze heeft er een grotere vaardigheid op de computer mee verworven.
Gelukkig heeft Dieuw Metselaar zich bereid verklaard zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. We hopen dat Dieuw als nieuw te benoemen bestuurslid het net zo naar haar zin zal hebben als Anja.

Toch zijn er na het aftreden van Dieta en Erny nog maar drie bestuursleden over en dat is echt te weinig om de vereniging goed te kunnen laten draaien. Maar... als geen nieuwe bestuursleden op de jaarvergadering naar voren zullen treden, ziet het er nog troostelozer uit.

Bestuursperikelen
Door Corry van Splunter werd er op gewezen, dat er in haar bestuurstijd nog geen sprake was van interessegroepen. Dat was toen een bestuurstaak, maar nu draaien de interessegroepen allemaal geweldig goed op eigen kracht. "Dat zou toch een verlichting voor het huidige bestuur moeten zijn?" vond ze.
Dit werd door Dieta tegengesproken. De taken van het afdelingsbestuur zijn immers steeds uitgebreider geworden. Er zijn diverse workshops, voorlichtingsdagen, commissies en vergaderingen vooral op provinciaal gebied om bij te wonen en er wordt druk op gelegd, dat nu alles digitaal moet worden gedaan.

Onze penningmeester Koosje is er in ieder geval niet klaar voor. Zij houdt het bij haar papieren boekhouding, want anders...

Dat Gre Haan zich bereid heeft verklaard de ledenadministratie, een stukje van het werk van de secretaris over te nemen, vonden de dames ook een geweldige oplossing. "Dit telt zeker voor een half bestuurslid!" stelden ze. "Dat is absoluut niet het geval", antwoordde Dieta. "Gre doet alleen dát en wat ze doet mag je zeker niet zien als het vervullen van een halve bestuursfunctie".

De vraag of Janny nog langer als schaduwbestuurslid aan zou willen blijven, werd door haar pertinent ontkend. Ook Roza Marie heeft haar best gedaan en nog een jaar als schaduwbestuurslid gefungeerd. Het bestuur is beiden zeer erkentelijk voor de bewezen diensten, maar er moet toch eens een eind aan komen.
Dat vond Dieta, die nu in 2013 op de lijst als aftredend bestuurslid staat, ook. Tijdens het onlangs door haar bijgewoonde voorzittersoverleg, is ze tot de overtuiging gekomen, dat doormodderen geen oplossing is. Wel is ze bereid haar opvolgster met raad en daad terzijde te staan.

Voor bestuurslid Erny is het ook afgelopen. Ze heeft verklaard wel de website te willen blijven verzorgen, mits ze 'voeding' in de vorm van een verslagje of foto's krijgt. Incidenteel zal ze wel eens op de bijeenkomsten verschijnen om zelf een verslag te maken.