Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen

Het 'geheime laatje' van het kabinet van www.vrouwenvannu.nl Webmaster Erny van de Kleut aanwezig bij webmastersoverleg

Middenbeemster, 1 maart 2013

Wat zet je als webmaster nu op de nieuwe website van www.vrouwenvannu.nl onder het kopje: 'Voor leden'. Het was één van de vragen, die op 25 februari gesteld werden tijdens het webmasteroverleg in het clubhuis van de Provinciale Afdeling Noord-Holland in Lambertschaag. Provinciaal webmaster Lies van de Lubbe deed uit de doeken wat er allemaal komt kijken bij het beheren van de site. Op deze avond van de 25ste februari waren er zes webmasters van diverse afdelingen in Noord-Holland aanwezig, waaronder de webmaster van deze site. Lambertschaag is niet bepaald naast de deur en gelukkig heb ik er ook wat van kunnen opsteken. onder meer over het 'geheime laatje'van het kabinet van de website www.vrouwenvannu.nl

'Buttons' ter linkerzijde
Als www.vrouwenvannu.nl/beemster wordt aangeklikt, kom je meteen op de site van de Afdeling Beemster. Deze heeft aan de linkerkant zes 'buttons': zo heet dat in de digi-taal
.
Als de button 'landelijke website' wordt aangeklikt komt de landelijke site te voorschijn; op deze site vind je ook de link voor de provinciale-afdelingen. Deze staat niet op site van de afdeling Beemster. De provinciale site opent met een keuze menu van provincies, afgebeeld met een vlag. Als de vlag van bijv. de provincie Noord-Holland wordt aangeklikt, krijg je een keuzemenu naar de betreffende lokale afdeling.

De button: 'word lid' opent een inschrijfformulier. Dus alleen voor aspirantleden en in dit rijtje wel een beetje lastig geplaatst.
Verder staan daar nog 'over ons' en 'commissies en werkgroepen'.

De onderste button staat 'voor leden' en wat daar op is gepubliceerd kan zonder inlogcode en wachtwoord door iemand die de site bezoekt niet zomaar worden bekeken. Er moet namelijk een gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld worden. Ja, er zit -hoe romantisch!...- dus een' geheim laatje' in het 'kabinet' van de site. Het bevat mededelingen, formulieren en documenten van het landelijke, het provinciale of het locale bestuur.
Op de landelijke site is veel materiaal te vinden. Alle andere informatie over de afdelingen kan gratis en zonder enige belemmering bekeken worden.

Voorpagina afdeling
'Het staat iedere webmaster vrij om de site naar eigen idee in te vullen', vertelde Lies. 'Maar het kopje 'Voorpagina afdeling' links op de openingspagina is toch wel het meest geschikt om de afdeling te presenteren'.

Als webmaster voor de afdeling Beemster heb ik er voor gekozen om de indeling van het programmaboekje te volgen, hoewel ook het kopje 'over ons' voor een aantal onderwerpen die nu op de startpagina staan, ook geschikt zouden kunnen zijn.

 

Over Ons
Het kopje 'Over Ons' heb ik op deze site gereserveerd voor verslagen van activiteiten. Per pagina kunnen er 15 blokjes geplaatst worden. Elk artikel krijgt één foto.
Per artikel kunnen wel links toegevoegd worden, bijv. naar een bijgesloten Word Document met een groter verslag, al dan niet met foto's of andere mededelingen.
Ook naar fotoalbums (rechts op de pagina) kan met een link worden verwezen.
Lies vond het overdreven om artikelen langer dan drie maanden in archief te houden, want wie leest nu nog de oude artikelen? Op onze eigen website gaat het archief terug tot 2006 . Via de zoekmachines kunnen bezoekers namelijk verslagen over lezingen en activiteiten vinden: of iets goed was of minder interessant. Uit reacties weet ik, dat daar juist heel vaak naar gesnuffeld wordt.

'interessegroepen'.
Als webmaster heb ik gekozen voor het vermelden van de diverse interessegroepen, maar de verslagen komen voorlopig allemaal bij elkaar op de pagina 'over ons' en niet als link bij de diverse interessegroepen.
Het is mogelijk om meerdere verslagen onder een blokje op te nemen door middel van een link. Wat dan wel ontstaat is een hele lange rits links en dat is ook weer niet zo overzichtelijk.

Agenda/Activiteite en fotoalbum.
Deze buttons spreken voor zichzelf . Het is mogelijk om bij elk agandapuntje op een aparte pagina met meer informatie te maken door de link aan te klikken. Door het vermelden van een lokale activiteit op de agenda, wordt deze mededeling ook opgenomen op de agenda van de landelijke website.

Tenslotte
Op deze pagina staan diverse linken naar de betreffende website vrouwenvannu.nl/beemster. Ze zijn herkenbaar aan het vette lettertje en het oranje oplichten als je er met de muis overheen gaat. Net zoals van deze pagina linkt naar die van vrouwen van nu.nl/beemster.

Een advies
Plaats vrouwenvannu.nl/beemster bij de Favorieten op internet, bovenaan op de tweede balk van de zoekmachine (in de meest gevallen Google).

Ik hoop dat onze leden aan de hand van deze toelichting met plaatjes beter weten hoe de site van www.vrouwenvannu.nl werkt.