Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Jaarvergadering met try out optreden Astrid Cattel
Middenbeemster, 28 januari 2012    
 
De Jaarvergadering van Vrouwen van Nu Beemster werd zeer goed bezocht. Het nog niet geheel voltallige bestuur zou op deze avond uitgebreid worden met een nieuw bestuurslid: Lijda Kroes, Lijda heeft de laatste maanden al meegedraaid in de bestuursvergaderingen.   Op deze vergadering nam Joke Kleijweg afscheid van de Commissie Producent/ Consument en Janna Doets van de Commissie Lief en Leed. Ze werden uit waardering voor hun inzet in de bloemetjes gezet door secretaris Roza Marie Langerijs.
Waar het de notulen en het jaarsverslag betreft leverden deze weinig commentaar op.
 

Hoewel dit seizoen het bestuur weer op volle kracht kan draaien, is het wel het laatste jaar voor penningmeester Koosje Franken, die nu al weer vijf jaar tot de cijfertjes achter de comma de vereniging financieel behartigde.
Voor het geval er vragen waren over haar beleid had ze haar grote (nieuwe) kasboek meegenomen.

  Het aftredend kascommissielid Jetske Straatsma, bevestigde nogmaals de stiptheid van de penningmeester. Geen centje te veel of te weinig en alles heel duidelijk. Jetske had nog geprobeerd een spreuk te vinden ten goede van de vrouw op financieel gebied, maar die is volgens haar niet te vinden. Alleen mannen maken op dit gebied de dienst uit.
 
Nadat het officiële gedeelte van de vergadering was afgesloten, trad Penningmeester Koosje nog een keer naar voren, ditmaal om de gast van deze avond Astrid Cattel, een oud-Beemsterling te interviewen. Astrid was namelijk op de basischool van Middenbeemster een van haar leerlingen.   Naar aanleiding van Koosjes vragen vertelde Astrids over haar jeugd in de Beemster en hoe ze de Beemster nu ervaart; wat er allemaal veranderd is en vooral verdwenen..
Daarna zong ze liedjes over de zaterdag, die heerlijke vrije dag van de week. Ze bleek heel erg op het publiek gericht, maar dat zullen de zenuwen zijn geweest.
 
Astrid hoopt een muzikale carrière te maken. Dat doet ze met het zingen van veelal eigen liedjes met gezellige verbindende teksten. Dit was haar 'try out'. Ze maakt een goede kans op succes want ze heeft niet alleen een mooie stem, maar het is ook prachtige verschijning. Wat carrière maken betreft, woont ze in een gemeente, waar ze heel wat sterren en muziekbazen van de televisie ontmoet.   Het enige waar Astrid en haar begeleider nog aan moeten werken is een goede balans van het geluid. Dat kwam niet overal in de zaal goed over.
Voorzitter Dieuw Metselaar bood Astrid een mooi bloemenhulde aan en voor de pianist was er ook wat onder de kurk.