Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Informatie
Namen en adressen bestuursleden  
Joke van de Hoonaard
E-mail: duinwandeling@gmail.com
 

Secretaris
Erika Kok

 
Penningmeester: 
Yvonne v.d.Mark-Kabel
 
Privacyverklaring
Door lid te zijn van VROUWEN VAN NU weet ik dat mijn persoons- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres geregistreerd worden voor de ledenadministratie van Vrouwen van Nu en onder de leden van het bestuur en de lief- en leedcommissie van de Vrouwen van Nu Beemster worden verspreid.
Ook weet ik dat foto's en ander beeldmateriaal van mij, die te maken hebben met Vrouwen van Nu, op de website www.vrouwenvannubeemster.nl kunnen worden geplaatst.
Commissieleden Zieken-en jubileumbezoek:
Contactpersoon Marga de Visser-Engels  
Nelly Ruygh-van Meurs  
Klazien Kwantes-Crok  
Ida Tolman-Mulder  
Contactpersoon vanuit het bestuur Joke v.d.Hoonaard
Contributie

Contributie
De contributie voor 2022 is vastgesteld op: € 55,50 per jaar.    

Website

Website www.vrouwenvannu.nl
Landelijk en Provinciaal heeft Vrouwen van Nu één website waar u informatie vóór en over Vrouwen van Nu kunt inzien en downloaden. Om toegang te krijgen tot de afgeschermde gedeeltes heeft u nu inlogcodes en wachtwoorden nodig.

Webmaster afd. Beemster: www.vrouwenvannubeemster.nl
webmaster: Erny van de Kleut-Sieswerda: erny.vandekleut@gmail.com
Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap moet altijd voor 25 oktober schriftelijk worden doorgegeven.
Alle activiteiten georganiseerd door de afdeling,commissies, werkgroepen of anderszins in het kader van Vrouwen van Nu zin voor eigen risico.

Doelstelling

De NBvP, Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenorganisatie in Nederland.
Een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving
in plattelands- en stedelijke gebieden, die

  • elkaar willen ontmoeten
  • hun creativiteit willen ontplooien
  • aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en
  • hun stem willen laten horen in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

"met de kracht van vrAouwen de leefomgeving verbeteren"
ONS MOTTO IS: VOOR LEDEN, DOOR LEDEN
Landelijk telt onze organisatie 525 afdelingen met circa 44.000 leden in elf provincies.
De provincie Noord-Holland telt 56 afdelingen met ruim 4500 leden.
Een inspirerende club, waar de ontmoeting met en aandacht voor elkaar centraal staan.
Wat doen wij?
Plaatselijk:
- afdelingsavonden met sprekers, muziek, lezingen, een creatieve activiteit, een actueel onderwerp, cursussen
- interessegroepjes als tuinclub, culturele club, fietsclub, zwemclub, handwerkclub, leesclub, kaartclub, reiscommissie.
- afdelingswebsites
Provinciaal:
- culturele activiteiten, lezingen, bezoeken, stedenbezoek
- maatschappelijke thema's, lezingen, bezoeken
- binnen- en buitenlandse reizen te voet, per fiets en per bus/vliegtuig
- cursussen en trainingen voor bestuursfuncties, op de computer, jezelf presenteren, omgaan met kritiek
- cursussen en tentoonstelling van textiele werkvormen
- cursussen en expositie van schilderkunst
- uitgifte van provinciaal ledenblad Inzicht en promoten van de Vrouwen van Nu
- provinciale website

Landelijk:
- landelijke website en het mogelijk maken van provinciale en   afdelingswebsites
- uitgifte van het ledenblad Vrouwen van Nu
- ledenadministratie
- ondersteuning provincies en afdelingen
- cursussen en trainingen voor bestuursleden
Ieder lid ontvangt 4x per jaar het blad ”Vrouwen van Nu”.

Ledenpas
Elk lid van Vrouwen van Nu krijgt een eigen ledenpas. Deze biedt naast toegang tot de duizenden activiteiten van de vereniging ook korting op
het aanbod van anderen. Zie: www.vrouwenvannu.nl/landelijk/voordeel.

Bestuurstermijn
Voor iedere functie in de vereniging staat een termijn van 3 jaar, te
verlengen met nog eens 3 jaar. Hierdoor ontstaat een voortdurende vernieuwing in het bestuur.

Zieken, jubilea en andere familieberichten
Wilt U bovengenoemde berichten betreffende onze leden doorgeven aan
de commissieleden zieken- en jubileumbezoek of aan het bestuur.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de persoon op de juiste wijze hiervoor aandacht krijgt.

Enkele regels
Een goed draaiende vereniging kan, in het belang van een ieder niet zonder regels.
1: Gasten zijn op de bijeenkomsten van harte welkom. Zij mogen één
keer als gast onze bijeenkomst bijwonen. Als men echter aan een activiteit
of cursus wil deelnemen, moet men lid zijn. Alleen bij onvoldoende
deelname van leden, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
2: Indien u verhinderd bent aan een excursie of uitstapje mee te doen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven, zodat wij
de eventuele dames van de reservelijst tijdig kunnen berichten.
Wij wijzen u erop, dat wanneer uw plaats niet ingenomen wordt door een andere deelneemster, wij genoodzaakt zijn de gemaakte kosten aan u door te berekenen.

Opzegging  van het lidmaatschap moet altijd vóór 25 oktober
schriftelijk aan het secretariaat worden doorgegeven.

Vervoer
Wilt u naar een ledenbijeenkomst, maar heeft u geen vervoer?
Eén telefoontje naar het bestuur en u wordt opgehaald en thuis gebracht.

Een goed draaiende vereniging kan in het belang van een ieder niet zonder regels.

  • Gasten zijn op de bijeenkomsten van harte welkom. Zij mogen één keer als gast onze bijeenkomst bijwonen. Als men echter aan een activiteit of cursus wil deelnemen, moet men lid zijn. Alleen bij onvoldoende deelname van leden, kan hierop een uitzondering worden
    gemaakt.
  • Indien u verhinderd bent aan een excursie of uitstapje mee te doen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven, zodat wij de eventuele dames van de reservelijst tijdig kunnen berichten. Wij wijzen u erop, dat wanneer uw plaats niet ingenomen wordt door
    een andere deelneemster, wij genoodzaakt zijn de gemaakte kosten aan u door te berekenen. Word uw plaats wel door iemand ingenomen, dan komen de kosten uiteraard voor rekening van diegene die in uw plaats meegaat.