Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Interessegroepen en cursussen voor alle leden
Niet-leden kunnen twee bijeenkomsten van de interessegroepen bijwonen, daarna wordt van hen verwacht dat zij lid worden van
de Vrouwen van Nu. (zie punt II.6 handboek afdelingen).
Leeskring(en)
In september start de leeskring o.l.v. mw. Corry van Splunter-Koeman. Een boek lezen met dezelfde titel en met elkaar in groepsverband
bespreken. Leuk, hoe verschillend of gelijkgestemd de meningen kunnen zijn!
De kosten voor het hele seizoen bedragen € 17,--.
Lees groep II komt 1x per 6 weken bij elkaar op een maandagochtend van 10.00 – 11.30 uur en
Lees groep I komt 1x per 6 weken bij elkaar op donderdagmiddag van 13.30–15.30 u.
Inlichtingen bij Corry van Splunter, tel:0299-681263.

Klaverjassen
Woensdagavond, Aanvang: 19.30 uur. Er worden 3 spelletjes op een avond gespeeld.
Data:08 en 29 januari 2020
19 februari
11 maart
01 en 15 april .
23 september
07 en 21 oktober
04 en 25 nov. en 09 dec
En seizoen 2021:
06 januari
10 februari
10 en 31 maart en de laatste van het
seizoen op 21 april
Kunt u klaverjassen? Zo ja, doe dan mee.
Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Ali van Dort, tel:0299-683127 of Bea Bartels, tel:0299-681234.

Textiele werkvormen
Vindt u het leuk om creatief met naald en draad bezig te zijn en diverse technieken te leren? Kant borduren wordt de nieuwe uitdaging.
Wilt u meer informatie?
Een ( naar Elly Beets, 0299-471033.          
De Handwerktentoonstelling 2018 wordt gehouden op 23 t/m 24 maart,
van 11.00 tot 17.00 uur.

De Textielkunsttentoonstelling 2020 met als thema “Binnenstebuiten” wordt gehouden op 3, 4 en 5 april, van 11.00 tot 17.00 uur.
Locatie: De Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl.

De commissie textielkunst nodigt de Vrouwen van Nu van Noord-Holland uit tot het
maken van een persoonlijk hart, in het kader van het jaar thema. Het mag in een eigen
gekozen techniek. Borduren, weven knopen, klossen, breien enz. Onze afdeling
nodigt u uit om een middag creatief bezig te zijn met elkaar en wel op: woensdagmiddag
5 februari 2020
Om 13.30 uur bij Elly Beets Zuiderweg 73 Zuidoostbeemster. Opgeven
bij Elly tel: 0299 471033

Zwemmen.
Wekelijks wordt er op dinsdagmiddag gezwommen door een groep dames in het zwembad te Opmeer. Heeft u idee om met ons mee te gaan zwemmen, neem dan
contact op met Joke Akkerman,Tuinclub “Juffertjes in ´t groen ”
Tuinclub “JUFFERTJES IN ’T GROEN”.
Wij hebben van april t/m september één keer per maand een

activiteit. Deze activiteit wordt door steeds drie andere dames georganiseerd.
Zij kiezen voor die maand een mooie tuin, kwekerij of tentoonstelling uit om te
bezoeken. Ook tuinen van eigen leden kunnen bezocht worden.
Wilt u meer weten of een keer mee?
Bel met Joke Kleijweg tel: 0299-674595.

Commissie Producent - Consument
Eén keer per jaar organiseert deze commissie een excursie voor leden.
Dit keer ONDER VOORBEHOUD.
Excursie naar de Riool Water Zuivering Installatie Beemster.
7 mei 2020, op donderdagochtend krijgen we uitleg en een rondleiding bij de Riool Water Zuivering Installatie aan de Zuiderweg 44. Als Consument hebben we dagelijks te maken met het riool, zonder ons te beseffen
wat dit allemaal inhoudt. Een “buitenkansje” dus. Vertrek om 09.15 uur met fiets of auto vanaf Brasa. Kosten € 3.00.
Opgeven vóór 1 mei bij Gusta Beets, tel: 0299-671508, e-mail: cgbeets@ziggo.nl of Janny de Groot, tel:0299-681880,
e- mail:cenjedegg@hotmail.com