Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Interessegroepen en cursussen voor alle leden
Niet-leden kunnen twee bijeenkomsten van de interessegroepen bijwonen, daarna wordt van hen verwacht dat zij lid worden van
de Vrouwen van Nu. (zie punt II.6 handboek afdelingen).
Leeskring(en)
In september start de leeskring o.l.v. mw. Corry van Splunter-Koeman.
Een boek lezen met dezelfde titel en met elkaar in groepsverband bespreken. Leuk, hoe verschillend of gelijkstemmig de meningen kunnen zijn! De kosten voor het hele seizoen bedragen € 16,--.
Leesgroep 2 Komt 1x per 6 weken bij elkaar op een maandagochtend
van 10.00 – 11.30 uur en
Leesgroep 1 komt 1x per 6 weken bij elkaar op donderdagmiddag
van 13.30–15.30 u. Inlichtingen bij Corry van Splunter, tel:0299-681263.

Klaverjassen 2021/2022
Aanvang , 19.30 uur. 

2021         22 september
                  6 oktober  en 20 oktober
                  3 november en 24 november
                  8 december

2022         5 januari
                 9 februari  en 23 februari
                 9 maart   en 30 maart

en de laatste keer van het seizoen op
                 20 april

Kunt u klaverjassen?  Zo ja, doe dan mee. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ali van Dort, tel:0299-683127 of Bea Bartels, tel:0299-681234.

Textiele werkvormen
Vindt u het leuk om creatief met naald en draad bezig te zijn en diverse technieken te leren? Kant borduren wordt de nieuwe uitdaging.
Wilt u meer informatie?
Een telefoontje naar Elly Beets, 0299-471033.          

Zwemmen.
Wekelijks wordt er op dinsdagmiddag gezwommen door twee groepen dames in het zwembad te Opmeer. Heeft u idee om met ons mee te gaan zwemmen,
neem dan contact op met Joke Akkerman, tel: 0299-406129.                          

 Tuinclub “Juffertjes in ´t groen ”
Wij hebben van april t/m september één keer per maand een activiteit. Deze activiteit wordt door steeds drie andere dames georganiseerd.
Zij kiezen voor die maand een mooie tuin, kwekerij of tentoonstelling uit om te bezoeken. Ook tuinen van eigen leden kunnen bezocht worden.
Wilt u meer weten of een keer mee? Bel met Joke van den Hoonaard
tel: 0299-684108 of Joke Kleijweg tel: 0299-674595.

Commissie Producent - Consument
Eén keer per jaar organiseert deze commissie een excursie voor leden.
Organisatie Gusta Beets tel: 0299-671508, e-mail cgbeets@ziggo.nl en
Janny de Groot tel: 0299-681880, e-mail: cenjedegg@hotmail.com.