Startpagina
Informatie
Doelstelling
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Nieuws/Agenda
2016  
Do. 9 mei

Op donderdag 19 mei a.s. willen we onder leiding van drs. Th.A. Fafié het Joods Historisch Museum in Amsterdam bezoeken.
We zijn al eerder met de heer Fafié in de Amsterdamse jodenbuurt geweest. We hebben toen genoten van een heel interessante ochtend. waarop hij ons veel vertelde over joodse gebruiken en tradities. Ook dit keer zal zijn uitleg niet beperkt blijven tot het museum, maar zal hij ook over het leven van de joden daar buiten vertellen.
Bij deelname van minimaal 10 personen, zullen de kosten € 7,50 p.p. zijn.
Vertrek met de bus vanaf De Buurt 09.10 uur.  
Om 11 uur staat de heer Fafié bij het monument de Dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein (vanaf het Centraal Station met lijn 9) ons op te wachten.
Wie gaat er mee?
Opgeven bij Joke Akkerman 0299-406129, graag vóór 15 mei a.s.
Bestuur Vrouwen van Nu.

wo. 17 febr.

Voorzitter Dieuw Metselaar opende op woensdagavond de bijeenkomnst met enkele mededelingen: 

  1. Bioscoop bezoek op dinsdagmiddag 1x per 14 dagen.  Kosten € 7,50 p.p.  Informatie over de films de komende maanden liggen ter inzage op het biljart. Wie interesse heeft kan zich opgeven .
  2. Het bestuur heeft na overleg met Commissie Lief- en Leed (Marga) besloten de bloemenpotjes af te schaffen.  De bloemen e.d. worden gegeven namens alle leden dus het  geld komt voortaan uit de verenigingskas. 
  3. De TAG geeft diverse cursussen.  Kijk er eens na in INZICHT en wil je meer  informatie bel dan even met Dieta Jonk.
  4. Het nieuwe programmaboekje is naar de leden gegaan, maar een klein foutje:  bij de museumbezoekgroep zijn de telefoonnummers van Joke en Elly verwisseld.
  5. Tijdens de rondvraag vroeg Tineke Bakker even aandacht voor de organisatie van de  museumbezoeken.  Het vele (voor)werk dat Joke en Elly doen, zodat ieder onbezorgd mee kan en in de juiste trein of bus stapt etc. Maakt ook iedereen attent op de koop van voordelige toegangsbewijzen.  Bedankt hiervoor.
  6. Verder: zie het verslag
do. 5 januari Onze Nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats in Middelwijck. Het werd een gezellig middag. Zie het verslag
wo. 27 januari Onze Jaarvergadering werd in Wijksteunpunt Middelwijck gehouden. Te gast was onze nieuwe burgemeester Joyce van Beek, die over zichzelf vertelde en zelf haar ambtsketen had meegenomen om door de leden eens goed te laten bekijken. Zie het verslag.
  Leuke avond met zuinige Aafje die raad wist met de crisis
Of: Hoe het huishouden zuiniger kan. Zie het verslag