Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Programma 2018-2019


Wijksteunpunt Middelwijck

De bijeenkomsten worden meestal gehouden in de recreatiezaal van WijkSteunPunt Middelwijck.

Let u dus steeds op de juiste locatie.
Adres: W.S.P Middelwijck, Pr.Beatrixpark 54,
         1462 JN Middenbeemster.

 

 

 Jaarprogramma Vrouwen van Nu Beemster 2022/2023  
   
Woensdagavond 12 oktober Eéndagsbestuur
Woensdagavond 16 november Moedige Moeders
Dinsdagmiddag 6 december Creatieve middag
Woensdagmiddag 14 december Kerstviering 2023
Programma 2023
Dinsdagmiddag 03 januari Nieuwjaarsreceptie
Donderdagmiddag 19 januari Jaarvergadering
Dinsdagmiddag 14 februari Peter van Breemen
Woensdagavond 15 maart Gezamenlijke avond met VSV
Donderdagmiddag 13 april Voedingscoach
Dinsdagavond 18 april Jeu de boules
Woensdagavond 10 mei Verrassing!De data voor de kaartavonden