Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Jaarprogramma 2020-2021


De bijeenkomsten worden meestal gehouden in de recreatiezaal van WijkSteunPunt Middelwijck.

Let u dus steeds op de juiste locatie.
Adres: W.S.P Middelwijck, Pr.Beatrixpark 54,          1462 JN Middenbeemster, tel: 68 13 96.

 

 

ROOSTER hand- en spandiensten in het W.S.P.
S.v.p. om 19.15 uur aanwezig zijn.
Taak: Tafels en stoelen klaarzetten, Kopjes klaarzetten, koffie/thee frisdrank inschenken, alles in de vaatwasser zetten, uitruimen en opruimen, tafels en stoelen terugzetten.

2020
22 januari 2020
Greet de Boer, Gerie Metselaar
12 februari 2020 Liesbeth lttmann, Paula Vrolijk, Nel Stolp
08 april 2020 Roza Marie Langerijs, Greet Legdeur, Dieuw Metselaar
13 mei 2020 Greet de Boer ...........................?
16 september 2O2O Janny de Groot, Nelly Ruijgh, Marga de Visser
14 oktober 2020 Bep vd Berg, Gon Schermerhorn, Joke Kleijweg
18 november 2020 Joke Akkerman, Bets Bakker, Liesbeth Ittmann,
Janny Knip, Klazien Kwantes
2021
20januari 2021 Gusta Beets......,.........,?
17 februari 2021 Greet Haan, Gerie Metselaar
14 april 2021 Marianne de Groot, Ria Roet, Willie Boos
19 mei 2021 Femke Hofma, Lijda Kroes, Jannie de Maeyer

Indien u verhinderd bent graag zelf voor vervanging zorgen en s.v.p. doorgeven aan één van de bestuursleden.

 

 Jaarprogramma Vrouwen van Nu Beemster 2020/2021

2020

Jaarvergadering
22 januari 2O20, woensdagavond, aanvang: 19.3O uur.
Na de pauze: Lezing: Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Mijn leven in Oeganda
12 februari 2O2O woensdagavond, Aanvang: 20.00 uur.
Monique Al, nu woonachtig in onze mooie polder vertelt over haar leven met haar gezin in oeganda als expat. Hier heeft zij een boek over geschreven en hierin geeft ze haar persoonlijke kijk op de dagelijkse dingen waar je tegen aan loopt in een land waarin alles anders is dan we in Nederland gewend zijn.

Gezamenlijke avond
18 maart 2O2O, woensdagavond in de Kerckhaen, Westbeemster.
Gezamenlijke avond met Vrouwen Samen Verder.
Een optreden van de Delta Singers met Nederlandse liedjes.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Ons 85 jarig bestaan
O8 april 2O2O, woensdagavond, Aanvang: 20.00 uur.
Wij hebben uitgenodigd de heer Arend Top uit Almere. Hij noemt zichzelf Theobromoloog (een soort wandelende encyclopedie vol chocoladekennis). Dat betekent dat hij - als liefhebber in hart en nieren - werkelijk alles van chocola af weet en daar vertelt hij gepassioneerd over. Zo vlak voor de paas vinden wij dit wel toepasselijk.

Jeu de boules
21 april 2O2O, dinsdagavond
Jeu de Boules, een sportieve avond samen met de leden van v.s.v. Kosten € 6,-- p.p. dit is incl. 2 consumpties.
Locatie: Tobias de Coeneplein. Aanvang: 18.45 uur'
Graag opgeven en betalen bij Loes Smit, tel: 06-51830038'
Bij géén gehoor Erica Kok, tel: 06-22114816

Een Westfries op Pelgrimstocht
13 mei 2O2O, woensdagavond, Aanvang: 2O.OO uur.
Klaas Aaij uít opmeer heeft op 61 jarige leeftijd, in zijn eentje, een voettochti gemaakt van 2700 kilometer naar Santiago de Compostella'

Zomerstop

Steenwerpen
28 juli 2020 Tijdens de Beemsterfeestweek vindt traditiegetrouw het Steenwerpen plaats. U kunt zich hiervoor opgeven bij Klazien Kwantes tel: 0299 423310

Toch nog een aantal activiteiten, o.a. van de museumbezoekgroep en
de tuinclub.

Beemster Arboretum
16 september 2O2O, woensdagavond, Aanvang: 20'00 uur
Presentatie door Bram Engberts van het Arboretum in de Beemster, waarbij dieper wordt ingegaan op het onderwerp 'De Levende Tuin" Denkt u hierbii aan de toepassing van alle elementen in de tuin waarbij mens en natuur in perfecte harmonie zijn, en hoe hier met elkaar mee om te gaan'

Nachtwachtwandeling
14 oktober 2O2O, woensdagavond, Aanvang: 20.00 uur.
De Nachtwachtwandelingen lezing vertelt door Jacques Hendrikx en laat zien het levensverhaal, àe biografie van De Nachtwacht, het 378 jaar oude schilderij van Rembrandt. We volgen de route die het schilderij door het oudste deel van Amsterdam heeft afgelegd. Van de plaats waar het schilderij werd gemaakt lopen we langs plaatsen waar het schilderij heeft gehangen. wie waren de mensen die staan afgebeeld? waren ze rijk of arm, waar woonden ze? Hoe en wanneer is De Nachtwacht zo beroemd geworden?

Eendagsbestuur
18 november 2O2O, woensdagavond, Aanvang: 20.00 uur.
Een avond verzorgd door onze leden loke Akkerman, Bets Bakker, Liesbeth Ittmann, Janny Knip en Klazien Kwantes.
Wat zal het dit jaar zijn? Het is altijd weer een verrassing.

Creatieve avond
O2 december 2O2O woensdagavond. Aanvang: 2O.OO uur.
Wij gaan een kerststuk maken onder leiding van Monique Bartels.
Bij Bartels Bloemen Bamestraweg 9 1462VM Middenbeemster
Opgeven graag voor 27 november bij Erica Kok, tel: 06-2211 48 16.

Kerstviering
16 december2O2O,
woensdagavond. Aanvang : 20.00 uur.
Bij Kavel II aan de volgerweg 421462HR Beemster.
De Heer Saarloos gaat deze avond voor ons verzorgen.

2021

Nieuwjaarsreceptie
Op dinsdagmiddag, O5 januari 2O21, van 15.00-17.00 uur wensen we elkaar traditiegetrouw elkaar graag in de tuinkamer van WSP een gelukkig nieuwjaar. Gezellig met een kopje thee of koffie, een hapje en een drankje.

Jaarvergadering
op woensdag 2O januari 2O21, Aanvang: 19.3O uur.
Na de pauze geeft één van de bestuursleden een presentatie.

Vrouwen kiesrecht

Woensdagavond , 17 februari 2O21, aanvang: 2O.OO uur staat in het teken van de vrouwenemancipatie en hetvrouwenkiesrecht.

Gezamenlijke avond
Woensdagavond,17 maart 2021 Aanvang: 2O.OO uur.
De gezamenlijke avond met de Vrouwen Samen Verder in 'de Kerkhaen'te Westbeemster
"Sporen naar de horizon"

Sporen naar de horizon
Woensdagavond, 14 april 2021-, aanvang: 2O,OO uur.
Een lezing door Bastiaan Brink. Wat Bastiaan voorheen deed met noten,doet hij nu met woorden. Hoe werd zijn carrière als concertpianist lamgelegd door de zogenaamde "muzikantenvloek"? En hoe hervond hij de zin en de schoonheid van het leven tijdens een reis langs de meest afgelegen en wonderlijke plekken op aarde..? Hij vertelt erover tijdens zijn voordracht "Sporen naar de horizon", gebaseerd op het gelijknamige boek. Een hoopgevend verhaal over hoe een mens tegenslag kan overwinnen door een nieuwe wending te geven aan zijn leven. Naast zijn achtergrond als musicus en schrijver vertelt hij eventueel ook nog iets over zijn werkzaamheden als biograaf en olijfolieproducent.

Jeu de boules
Op dinsdagavond, 20 april 2O21, aanvang: 18.45 uur.
Een sportieve avond samen met de leden van V.S.V.
Kosten € 6,-- p.p. dit is incl. 2 consumpties.
Locatie: Tobias de Coenepleín.
Graag opgeven en betalen bij Erica Kok, tel: 06-22L148L6.