Startpagina
Informatie
Doelstelling
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Programma 2018-2019


Wijksteunpunt Middelwijck

De bijeenkomsten worden meestal gehouden in de recreatiezaal van WijkSteunPunt Middelwijck.

Let u dus steeds op de juiste locatie.
Adres: W.S.P Middelwijck, Pr.Beatrixpark 54,          1462 JN Middenbeemster, tel: 68 13 96.

 

Alle activiteiten georganiseerd door de afdeling, commissies, werkgroepen of anderszins in het kader van de Vrouwen van Nu, zijn voor eigen risico.

Vervoer
Wilt u naar een ledenbijeenkomst, maar heeft u geen vervoer?
Eén telefoontje naar het bestuur en u wordt opgehaald en thuis gebracht.

ROOSTER      hand- en spandiensten in het W.S.P.
                     S.v.p. om 19.15 uur aanwezig zijn.
Taak: Tafels en stoelen klaarzetten, Kopjes klaarzetten, koffie/thee frisdrank inschenken, alles in de vaatwasser zetten, uitruimen en opruimen, tafels en stoelen terugzetten.

14 februari             Nelly Ruijgh en Marga de Visser
11 april                  Aaltje Stolp, Greet de Boer en Janna Doets
02 mei                   Sari Bekhof, Bets Bakker en Klazien Kwantes
12 september        Bep v.d. Berg, Gon Schermerhorn en Joke Kleijweg
10 oktober             Corry van Splunter, ……………………….
14 november          Iet Jantjes en Klaske Koopman
23 januari 2019      Gusta Beets, ………………………………….

Indien u verhinderd bent graag zelf voor vervanging zorgen en s.v.p. doorgeven aan één van de bestuursleden.

2018

Nieuwjaarsreceptie                                   
09 januari 2018, dinsdagmiddag, WSP  van 15.00–17.00 uur. Traditiegetrouw wensen wij elkaar een gelukkig nieuwjaar.

Jaarvergadering
24 januari 2018, woensdagavond,  Aanvang: 19.30 uur.
Na de pauze: Lezing over Spitsbergen.

Groeten uit de rimboe
14 februari 2018, woensdagavond,  Aanvang: 20.00 uur.
De familie Bregman uit Hem vertelt over hun belevenissen en ervaringen
in Papoea-Nieuw-Guinea maar ook over de “GROETEN TERUG”.

De Toiletjuffrouw
28 maart 2018, woensdagavond in de Kerckhaen, Westbeemster.
Gezamenlijke avond met Vrouwen Samen Verder.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Comédienne Nicole Kovacs met komische ontluisteringen rond het toiletgebeuren. Het belooft dus een gezellige avond te worden.

Kom in beweging
11 april 2018, woensdagavond,  Aanvang: 20.00 uur.
Remedica Medische educatie geeft voorlichting over vitaal blijven van lichaam en geest door gezond bewegen. Aandacht voor het hart, de gewrichten en de spijsvertering.
Er is een informatietafel met verschillende nieuwe en al bestaande producten op het gebied van gezondheid en leefstijl.

Jeu de Boules
24 april 2018, dinsdagavond.
Jeu de Boules, een sportieve avond samen met de leden van V.S.V.
Kosten € 6,-- p.p. dit is incl. 2 consumpties.
Locatie: Tobias de Coeneplein.  Aanvang: 18.45 uur.
Graag opgeven en betalen bij Loes Smit, tel: 06-51 83 00 38.

Cést le ton quifait la musique
02 mei 2018, woensdagavond,  Aanvang: 20.00 uur.”
TOM Theater Op Maat. Deze theatergroep bestaat uit zeven enthousiaste vrouwen met ruime levenservaring. Vijf hebben er een zorgachtergrond, twee bieden een geweldig tegenwicht door de “zaken” ook eens van de andere kant te bekijken. De voorstelling gaat over zorg gerelateerde onderwerpen.           “Het is de toon die de muziek maakt

Stadswandeling Alkmaar
23 mei 2018, woensdag.
Een ruim 1½ uur durende wandeling met gids en daarna willen wij gaan lunchen (van 12.00–13.30 uur) in het schoolrestaurant  l’Avenir van het Petrus Canisius College Oosterhout, Vondelstraat 41.
Kosten gids € 5,-- p.p. + kosten lunch. Vertrek vanaf Brasa om 9.30 uur.
Graag opgeven vóór 15 mei bij Roza Marie Langerijs, 0299-683249.

Z o m e r s t o p           Z o m e r s t o p

Toch nog een aantal activiteiten, o.a. van de museumbezoekgroep,
de tuinclub en het steenwerpen tijdens de Beemster kermisweek.

Scherfgoed brengt geluk                        
12 september 2018, woensdagavond,  Aanvang: 20.00 uur.
Ellen Ruijter vertelt over haar interessante verzameling scherven, voor een groot deel gevonden door haar oom in de Eilandspolder en de kunstwerken die zij ervan maakt.

Dit is een unieke kans
13 september 2018, op donderdagmiddag organiseert de Commissie Producent Consument een uitstapje naar Kaasmakerij CONO.
We worden opgewacht door Saskia, zij is bereid om ons het wel en wee van het bedrijf uit te leggen. Vertrek vanaf BRASA om 10 over half 3 met de fiets en 10 voor 3 met de auto. Kosten zijn € 4.00.
I.v.m. strenge voorschriften moeten wij 14 dagen van te voren een lijst van de deelnemers doorgeven. Dus opgeven vóór 28 augustus bij Janny de Groot  tel: 0299-681880 of bij Gusta Beets tel: 0299-671508.

Van Pesthuis naar Gasthuis
10 oktober 2018, woensdagavond, Aanvang: 20.00 uur.
Lezing door René Valensa. Hij begint met het pesthuis uit de 14e eeuw en eindigt bij het AMC ziekenhuis in onze tijd. Het zijn soms tragische maar
ook zeer komische verhalen die hij verteld aan de hand van foto’s en tekeningen.

Eéndagsbestuur
14 november 2018, woensdagavond, Aanvang: 20.00 uur.
Een avond verzorgd door onze leden Greet Haan, Truus van ’t Hof,
Toos Los, Gerie Metselaar en Guus Waal.
Wat zal het dit jaar zijn? Het is altijd weer een leuke verrassing.

Creatieve avond
                                     let op! let op!
11 december 2018      dinsdagavond,    Aanvang: 20.00 uur.
Kosten € 15,00 p.p., incl. koffie/thee en iets lekkers.
Wij gaan o.l.v. Maico Bartels, bij hem in de loods  een kerststuk maken.
Adres: Bamestraweg 9 - Middenbeemster.
Opgeven vóór 1 december bij Dieuw Metselaar, tel: 0299-69 07 27.

2019  

                               let op!    let op!
Nieuwjaarsreceptie
08 januari
2019, dinsdagmiddag,   van 15.00–17.00 uur.
Traditiegetrouw wensen wij elkaar een gelukkig nieuwjaar.
Wij ontmoeten jullie dan graag allemaal.
Gezellig met een kopje thee, een hapje en een drankje.
Heeft u een mooie wens of gedicht? Laat het aan ons horen.

Jaarvergadering
23 januari
2019, woensdagavond,   Aanvang: 19.30 uur.
Na de pauze: Afrika zoals u het niet verwacht.
Al zo’n 25 jaar reist René Knijn voor Nederlandse zaadbedrijven de hele wereld door. Tijdens zijn zoektocht naar nieuwe teeltgebieden/boerenbedrijven in Afrika heeft hij onderweg opmerkelijke en verrassende foto’s gemaakt, die met veel plezier aan u worden gepresenteerd en toegelicht.

Lezing ´Bloed is Leven`
13 februari 2019,
woensdagavond,  Aanvang: 20.00 uur.
Sanquin heeft als enige organisatie ter wereld medische, farmaceutische
en wetenschappelijke kennis en kunde onder een dak.
Zij geven 300.000 patiënten per jaar een beter leven.
José van der Mark weet hier alles vanaf en vertelt ons hierover.