Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen

Kerstviering met gebroeders Wagemakers in de Keijserin

 

Middenbeemster - De Kerstviering van Vrouwen van Nu Beemster vond op 18 december plaats. Niet in een Horeca gelegenheid, zoals in voorgaande jaren, maar in 'De Keijserin', de aanbouw bij de Kerk van Middenbeemster.
Om klokslag half zeven begonnen de eerste leden al binnen te druppelen en nadat ze gedienstig door een bestuurslid uit de jas waren geholpen, vonden ze een goed plekje in de zaal.
Met de gordijnen gesloten, de glinsterend verlichte kerstboom en op alle tafeltjes een fraai kerststukje met flakkerende kaarsjes ontstond al snel een gezellige sfeer.

(Bestuurs)leden en Anita, namens de kerk, zorgden goed voor de innerlijke mens en al spoedig ontstond een genoeglijk gekeuvel en werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld.
De opkomst was wel iets minder dan een paar jaar geleden in het restaurant van het Beemster Polder Hotel, waar altijd van een heerlijk diner kon worden genoten.
Daarvan was nu afgestapt en in plaats daarvan waren er koffie en koek, een drankje en een hapje, verzorgd door de bestuursleden.
De heren Hans en Kees Wagemaker waren zich inmiddels al een beetje aan het klaar stomen voor hun optreden, dat om half acht stond aangekondigd.
 
 
Voorzitter Dieuw Metselaar heette allen welkom en las een kort kerstgedicht voor, maar daarna werd even stilgestaan bij het overlijden van een van de leden. Dieuw meldde ook dat een aantal dames, deze avond wegens ziekte niet konden bijwonen. Bij hun zouden na afloop een van de fraaie bloemstukjes thuis worden bezorgd.

Daarna ging de microfoon naar de gebroeders Wagemaker, die met een modern kerstverhaal het echte verhaal over het Kindeke Jezus wilden laten vergeten.
  Ze zongen daarbij min of meer bekend gebleven liedjes vanaf 1980. Hoewel het publiek werd uitgenodigd mee te zingen, bleken de dames de tekst van de liedjes niet meer zo goed te kennen en waren er slechts enkele stemmen die zich lieten horen. Of het de de gebroeders W. gelukt is met hun kerstoptreden helemaal de sfeer van Kerst te scheppen? De Vrouwen van Nu vonden het toch erg mooi en als slot van het optreden maakten de muzikanten het helemaal goed door een aantal kerstliedjes te spelen, die wel geestdriftig konden worden meegezongen.
 

Roza Marie, het schijnbaar onvervangbare bestuurslid, dat er al acht jaar heeft opzitten en nu zowel met het secretariaat als het penningmeesterschap belast is, vertelde een kerstverhaal over drie zonen, waarvan er slechts één helemaal deugde.

En zo zat iedereen gezellig bij elkaar, ook toen de laatste klanken van het duo Wagemakers was verstomd.

Na de sluiting was er nog een borreltje en een hapje en gezellig napraten.