Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Bestuur uit de periode 2007-2014 kwam nog een keer bijeen
Beemster, 14 december 2016

Het is een goede gewoonte van een bestuur van Vrouwen van Nu om na het aftreden zo af en toe weer eens met elkaar contact te houden.
Bij de bestuursleden die in de periode 2007-2014 actief waren was het er nog maar steeds niet van gekomen.
Tot Janny de Groot en Roza Marie Langereis de koppen bij elkaar staken en dan wel niet een dagje uit samen organiseerden, maar toch een gezellig avondje met elkaar tafelen.
Dat gebeurde op vrijdag 9 december. Het glas werd geheven en een toast uitgebracht.

Het is niet nodig te vertellen dat het een geslaagd samenzijn was en dat er veel gepraat werd over de achterliggende periode van acht jaar.
Op de foto aan de ronde tafel maakt eén lid nog steeds deel uit van het huidige bestuur: Roza Marie! De anderen zijn Gerie, Koosje en Dieta.
Als herinnering aan de bestuurswisseling in 2006 hierbij een paar foto's, gemaakt ten huize van secretaris Roza Marie.
Gerie en Roza Marie hadden er toen al resp. drie en twee jaar op zitten en Nelie trad af als voorzitter. Ze overhandige toen de voorzittershamer aan Dieta.

Het bestuur d.d. 2007 met vijf leden Het nieuwe bestuur in 2008 met z'n zessen
De foto's werden werd gemaakt door Erny het zesde bestuurslid van toen maar nog wel steeds webmaster.