Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Burgemeester J.van Beek gast Jaarvergadering Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu Beemster weer voltallig en ode aan Roza Marie
Middenbeemster, 29 januari 2016
De jaarvergadering van Vrouwen van Nu Beemster op 27 februari in Wijksteunpunt Middelwijck kende een bevredigende opkomst van leden. Achter de bestuurstafel slechts vier bestuursleden. Gelukkig kon op deze avond tijdens de bestuursverkiezing met drie nieuwe leden het bestuur weer tot voltalligheid worden gebracht.
Wel vertelde voorzitter Dieuw Metselaar dat de aanwas van het ledental in 2015 met vier nieuwe leden toch aanmerkelijk minder was dan het aantal bedankjes (6) en berichten van overlijden(3). Het aantal leden is in de afgelopen jaren teruggelopen van ruim 200 tot ongeveer 120.

 

 

 

Ere wie ere toekomt!
Hoewel de terugloop in ledental toch wel zorgen baart voor de toekomst, blijkt dat Vrouwen van Nu Beemster nog steeds een goed programma kan aanbieden met maandelijkse interessante lezingen, optredens, of incidentele activiteiten, maar ook een aantal leuke interessegroepen telt, zoals de leeskring, de zwemgroep, de tuingroep, de handwerkgroep, klaverjassen en het museumbezoek. En dat alles werd in het afgelopen jaar met een niet volledig bestuur uitgevoerd. Zo was Roza Marie Langerijs nog weer eens herverkiesbaar.

Die functie van secretaris heeft Roza Marie in 2015 uitgebreid zien worden met het penningmeesterschap. En dat deed ze met uiterste toewijding en accuratesse. Gelukkig kan met de komst van de nieuwe bestuursleden haar werk verlicht worden. Met haar herverkiezing gaat Roza Marie trouwens al haar 10de bestuurslidmaatschapsjaar aan. Normaal is de termijn drie jaar met één keer een herverkiezing. Op deze jaarvergadering bracht Roza Marie een volledig jaarverslag uit, maar ook bracht ze verantwoording voor het financiële beheer van de vereniging en dat klopte tot op de cent.
Dit alles mag wel even gezegd worden.
 
Joyce van Beek
Tijdens een korte pauze was burgemeester Joyce van Beek binnengekomen. Zij was uitgenodigd om iets over haarzelf te komen vertellen. Iedereen was natuurlijk wel nieuwsgierig in welk vel deze nieuwe burry steekt. En dat viel allemaal mee. Ze is als een goede werkgever, die zich vooral op de werkvloer thuis voelt. Dichtbij de mensen staan is haar devies en daarbij vertelde ze dat ze helemaal geen universitaire studie heeft gevolgd als basis voor een functie als die van burgemeester.
Wat ze heeft gebruikt is haar levenservaring, doorzettingsvermorgen en betrokkenheid. Dat alles had ze ook nodig toen ze als 16-jarig meisje wegens ziekte van haar ouders met haar schoolopleiding (Atheneum) stopte om de huishouding op zich te nemen. Toen ze eindelijk dacht daarna weer eens een gewoon leven te kunnen beginnen als gelukkige echtgenote en de komst van een baby afwachtte, bleek de bevalling van haar zoon zoveel complicaties op te leveren dat ze in rolstoel belandde. Met ijzeren wilskracht heeft ze die handicap weten te overwinnen. Ze vertelde vol trots over wat ze tijdens het moederschap toch heeft weten te bereiken. Tot... een van de aanwezigen opmerkte helemaal niet geïnteresseerd te zijn in haar bevallingsproblemen. Joyce pareerde de opmerking met: "Ik ben hier gekomen om iets over mij zelf te vertellen en dat verhaal over mijn zoon hoort daarbij."
Vrijwilligerswerk, bestuursfuncties in verenigingen en politieke interesse hebben voor haar de deur open gezet, eerst naar raadslidmaatschap, daana wethouder van Leusden en nu dus burgemeester van de Beemster, iets waar ze heel dankbaar voor is. Ze vertelde ook over haar belevenissen in de Beemster toen ze serieus solliciteerde naar dit ambt.
Natuurlijk kwamen er vragen bijvoorbeeld waar ze nu woonde. "Op Groenveld!; heerlijk zo heel dicht bij het gemeentehuis en ik kan nu gewoon naar mijn werk lopen en mijn dochter is weer bij me komen wonen. Fantastisch!" Dat kunnen we ons allemaal natuurlijk wel indenken. Onze burgemeester is gewoon en een aardig en betrokken mens.
 
 
Joyces welgemeend advies is: tegen niemand op te zien, maar ook op niemand neer te kijken. Om te laten zien hoe ze anderen kon laten meedelen in haar vreugde om het burgemeestersschap van de Beemster had ze de nieuwe zilveren ambtsketen meegenomen om deze uitgebreid door de dames te laten bewonderen en te betasten.
 
Voor voorzitter Dieuw Metselaar zat het er deze avond bijna op. Dus ging ze er maar even rustig bij zitten, terwijl de dames uitgebreid de ambtsketen van de burgemeester van dichtbij bekeken.
Als haar laatste taak op deze avond restte Dieuw nog wel de afsluiting.
Het was een boeiende bijeenkomst geweest waar we veel te weten zijn gekomen over onze nieuwe burgemeester.
  Het verzorgen van het jaarboekje wordt ook door Roza Marie verzorgd. Binnenkort zal dat weer bij de leden in de bus vallen. De kleurige omslag is trouwens gemaakt door de Beemster kunstenaar Johan Arp.
Maar ook op de website van Vrouwen van Nu Beemster zal het boekje worden gepubliceerd waarin alle actiivteiten van t komend seizoen worden vermeld.
Zie bijvoorbeeld ook eens de verslagen van de activiteiten vanaf 2007.