Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Impressie Jaarvergadering

Op woensdagavond 26 januari 2017 werd jaarvergadering van Vrouwen van Nu, afdeling Beemster gehouden in WijkSteunPunt Middenbeemster.

Achter de tafels zat het (bijna) voltallige bestuur.
Nadat voorzitter Dieuw Metselaar 34 aanwezigen had verwelkomd,  viel het volpraten van deze vergadering voor het merendeel toe aan Rozamarie Langerijs, die het afgelopen jaar behalve secretaris ook de functie van penningmeester in het seizoen heeft waargenomen.

Het Jaarverslag
In het jaarverslag vertelde de secretaris over de activiteiten van het bestuur, dat in het afgelopen jaar niet minder dan tien keer vergaderd had en apart nog een keer in het kader van de gezamenlijke avond  met Vrouwen Samen Verder. Het bestuur onderhoudt verder contacten met de gemeente en de plaatselijke organisaties.
Ook bezochten bestuursleden separaat diverse informatiedagen en cursussen, waaronder het voorzittersoverleg en de jaarvergadering met het provinciaal bestuur.
Bestuursleden volgden een cursus boekhouden en een schrijfcursus en de regio ontmoetingsdag werd bijgewoond door twee leden.
De secretaris gaf een kort overzicht over de diverse activiteiten in 2016 en memoreerde dat de Nieuwjaarsreceptie met succes was overgeheveld naar WSP.
Bijeenkomsten en lezingen
De avontuurlijke wereldreis door Z.O.Azië door Miranda van Kampen bleek zeer de moeite waard. De gezamenlijke avond met Vrouwen Samen Verder in De Kerckhaen van Westbeemster met het optreden bleek niet zo in de smaak te zijn gevallen. Daarentegen was de heel gezellige avond met de huishoudelijke tips avond door de zuinige Aagie.
Verder was er de lezing van binnenvisser Theo Rekelvis die in de Westereinderplaas op paling vist en de schrijfster Mary Schoon vertelde over haar leven en belevenissen als schrijfster van kinderboeken, toneelstukken en historische streekromans. De avond van het Eéndagsbestuur verheugde zich weer in een grote opkomst. Terecht, want de dames die dan de avond verzorgen hebben heel vaak interessante ideeën. Dit keer was iemand uitgenodigd die over de eeuwenoude geschiedenis van Sinterklaas vertelde en er mocht worden meegezongen. Het programma van de Kerstbijeenkomst in De Keijserin Kerstavond werd opgeluisterd door het uit de Zaanstreek afkomstige  koor Out-Cider. 
Sportief
Voor deelname aan Jeu de Boules wedstrijd op het terrein van Touche une Boule in Middenbeemster, ook al met Vrouwen Samen Verder, bleken er maar weinig Vrouwen van Nu te zijn opgekomen; slechts 7. De Westbeemsterse dames waren met dubbel zovelen. Voor de avond over de geschiedenis van de wijn mocht worden geproefd van alle soorten wijn die de heer Bijvoet uit Purmerend had meegenomen. Later werd het toch wel gezellig.
Tien dames hebben meegedaan aan de fietstocht, georganiseerd door de Rabobank en dat leverde € 250,-- voor de verenigingkas op. In de Beemster Feestweek moesten de twee ploegen, helaas weer opnieuw tegen elkaar. De excursie naar Meubelmakerij Frans Konijn in de Z.O. Beemster, georganiseerd door Commissie Producent Consument werd als zeer leerzaam ervaren.

Creatief
De creatieve avond stond in het teken van het maken van herfststukje. Elly Beets had dat voorbereid en 17 dames gingen met een fraaie groene tafelversiering naar huis.    

Interessegroepen
Voor de jaarvergadering geven de interessegroepen ook altijd een kort overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. Daarvoor wordt een aparte middag bij de voorzitter thuis belegd. Dat is ook wel eens een goede gelegenheid om het wel en wee van de des betreffende interessegroep aan te kaarten, maar als het nodig is ook over andere VvN. Alle groepen leverden een kort verslag van de gehouden activiteiten in het afgelopen jaar in:
Museumgroep:
Joke Akkerman en Elly Spros zijn 9 keer op pad geweest. De deelname is wisselend en varieert van 5 t/m 12 dames per bezoek. 24 leden gaan regelmatig mee.
Commissie Lief- en Leed:
Marga de Visser en haar commissieleden zijn 17 keer op ziekenbezoek geweest en 5 keer werd een jubilaris bezocht; helaas ook 5 keer een crematie. Naar 19 leden die aandacht behoefden werden kaarten gestuurd.

Zwemgroepen:
Er wordt op dinsdagmiddag met 2 groepen gezwommen in het zwembad van Jos Koelemeijer in Hoogwoud. Joke Akkerman is de contactvrouw.
Leeskring:
Twee groepen van ieder 7 leden lezen eens per 6 weken een boek, uitgezocht door Corry van Splunter en de boeken worden verstrekt door de Provinciale Bibliotheek.
1 lid doet mee met een luisterboek. Zij hebben dit jaar totaal 8 boeken gelezen.
Klaverjassen.

Ali van Dort en Bea Bartels organiseren het klaverjassen al voor het 20ste seizoen en alles verloopt hier naar volle tevredenheid. Er wordt niet met het mes op tafel gekaart, het moet gezellig blijven, maar strijd is er soms wel. De klaverjasgroep telt thans 32 leden, maar nieuwe kaartliefhebsters kunnen er nog makkelijk bij.

Tuinclub Juffertjes in ’t groen.
De groep bestaat uit 19 leden en is 6 x op tuinbezoek geweest, o.a.: naar de Kwekerij Nico Zonneveld in Heerhugowaard, en tuinen in Oostgraftdijk, Hobrede, Wormer en Middelie. Allemaal heel leuke uitstapjes, dit jaar met goed weer veelal op de fiets en de E-bike.
Textiele werkvormen.
Elly Beets en Joke Kleijweg zijn de voorwerksters. Negen dames doen hun best om het Oekraïens borduren onder de knie te krijgen. Dit is moeilijk en vergt veel tijd, dus dit jaar gaan er geen werkstukken naar de tentoonstelling.
Commissie Producent en Consument.
Gusta Beets en Janny de Groot bracvhten op 6 oktober met 12 leden een bezoek aan de Beemster Meubelschool van Frans Konijn.

Financiën
Roza Marie die afgelopen jaar het penningmeesterschap voor haar rekening had genomen kon hier bij de leden ook een tot tevredenheid stemmend verslag en toelichting geven. De kascontrolecommissie had de boeken gecontroleerd en gaf de penningmeester fiat.
Bestuurssamenstelling
Door de gedegen behandeling van de stukken verliep deze jaarvergadering zeer snel.
Voorzitter Dieuw behandelde de overige punten op het programma van de jaarvergadering met dezelfde beknoptheid. Met betrekking tot de bestuurssamenstelling vroeg ze kortweg aan Lijda Kroes of deze nog een periode aan haar bestuurslidmaatschap wilde toevoegen. Dat verzoek werd direct volmondig beaamd, wat het herkozen bestuurslid een spontaan applaus bezorgde. Het bestuur blijft dus in seizoen 2017/18 onveranderd met Dieuw Metselaar, Roza Marie Langerijs, Yvonne v.d.Mark, Lijda Kroes, Loes Smit, Greet Legdeur en Erica Kok. :

Na de pauze werd nog gezellig een spelletje bingo gedaan.
Voor de dames die zich het afgelopen jaar extra van de vereniging hebben ingezet, was er een bijzonder aardige attentie in de vorm van een vernuftig gemaakt doosje door de bestuursleden, een idee en voorbewerkt door de voorzitter zelf.