Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Vier jubilarissen veertig jaar lid
Stephanie-Joy Eerhart vertaalde over haar leven als verslaafde
    Middenbeemster, 10 mei 2017
Tijdens de laatste bijeenkomst voor de vakantie van Vrouwen van Nu Beemster werden door voorzitter Dieuw Metselaar vijf dames in de bloemetjes gezet omdat ze al 40 jaar trouw lid zijn en dat was zeker wel een felicitatie waard. Ze kregen alle vijf ook de zilveren korenaar, het logo van Vrouwen van Nu, opgespeld.
Het is nooit een heel gemakkelijke handeling om de spelden op een te onderscheiden persoon te prikken, maar ook hier lukte het Dieuw weer. De dames waren zeer onder de indruk en lieten zich gewillig op de gevoelige plaat zetten, Het waren: v.l.n.r. Janny Kwantes, Bertha Breebaart, Janny Hopman, Tine v.d.Molen en Aaltje Stolp.
 
 
De ellende van drugsverslaving
Na de huldiging werd het woord gegeven aan Stephanie-Joy Eerhart die op indrukwekkende wijze vertelde over haar leven als drugsverslaafde. Er was vanaf haar prilste leventje van alles al verkeerd gegaan, eerst fysiek, later ging het fysisch van kwaad tot erger. Ze probeerde alle soorten drugs uit, totdat haar heil zocht bij een groep daklozen. Lager kon ze niet zinken. Nu, 32 jaar jong, heeft ze kans gezien zichzelf te 'herpakken' en na haar metamorfose heeft ze zich ingezet om hulp te verlenen aan mensen, die net zoals zij in de problemen zijn geraakt.
Op avonden zoals die van Vrouwen van Nu wil ze ook graag haar verhaal vertellen en dat kon ze met grote gedrevenheid. Zo vertelde ze, dat het met hulpverlening bij haar juist de verkeerde kant was opgegaan. Iedereen was onder de indruk van haar relaas. Maar ze is ook schrijfster en ze heeft over haar leven een boek geschreven “Pappies kleine meid ligt op straat”.
Aan het begin van de avond had voorzitter Metselaar een minuutje stilte verzocht met betrekking tot het overlijden van Marjan Timmerma, die jarenlang lid is geweest. Verder noemde ze dat één van onze leden, Martha Kooijman, op 27 april tot ridder van de Orde van Oranje Nassau was benoemd en er was nog een verheugend feit te melden: op deze avond waren drie nieuwe leden aanwezig.