Startpagina
Informatie
Programma
Nieuws/Agenda
Interessegroepen
Museumgroep
Verslagen
Archief verslagen
Dieuw Metselaar redder in nood eigenlijk er 'ingerold'
Een gesprekje met de voorzitter van Vrouwen van Nu Beemster
Middenbeemster, 5 februari 2017  
door Erny van de Kleut
Het jaar 2013 dreigde voor van Vrouwen van Nu afdeling Beemster bijna een rampjaar te worden. Tijdens de jaarvergadering traden twee bestuursleden af waardoor het toenmalige bestuur nog slechts uit drie personen bestond; te weinig voor het vele werk dat moet worden gedaan om deze vereniging draaiende te houden. Ook na veel speurwerk onder de leden was het niet gelukt het bestuur weer op sterkte te brengen. Gelukkig bracht secretaris Roza Marie Langerijs respijt door tijdens de jaarvergadering te verklaren dat zij bereid was nog een termijn aan het bestuurslidmaatschap vast te knopen. Maar duidelijk stond daar nog die kwellende vraag: wie voelt zich geroepen om zich te melden als vijfde bestuurslid? Voor die persoon zou eigenlijk de taak zijn weggelegd het voorzitterschap op zich te nemen. Na iedereen te hebben aangeschoten en veel soebatten lukte het uiteindelijk toch iemand te vinden, die het voortbestaan van Vrouwen van Nu Beemster te belangrijk vond. Dat was Dieuw Metselaar! En zo is het gegaan...
Voorafgaand aan de jaarvergadering 2013 werd zoals altijd een bijeenkomst van de interessegroepen ten huize van de scheidende voorzitter Dieta Jonk gehouden. Daar werd de kwestie natuurlijk nogmaals uitgebreid besproken en de aanwezige dames nog eens gepolst of ze toch bereid zouden zijn een bestuurslidmaatschap op zich te nemen. Dieuw voelde zich toen toch wel een beetje aangesproken. Zo lang ze al weet is Vrouwen van Nu een belangrijke club in haar leven: eerst door haar moeder en later toen ze in Venhuizen ging wonen werd ze daar ook lid. Tien jaar geleden keerde ze weer terug naar de Beemster.  
  Natuurlijk meldde ze zich toen ook weer aan bij de afdeling Beemster en deed mee met het verenigingsleven. Zo werd ze in 2010 gekiekt tijdens een middag van de leesgroep.
Hoe het ook zij: voor haar stond als een paal boven water, dat de afdeling Beemster moest overleven en na heel lang wikken en wegen gaf ze toch toe aan de dringende oproep.
Dat was heel dapper, want wie Dieuw kent, weet dat ze heel bescheiden is en zich niet graag op de voorgrond plaatst.
Ze is daarom heel blij met de ondersteuning van secretaris Roza Marie, die haar steun toezegde om de taak als voorzitter op zich kunnen te nemen.
Er veranderde daarna heel wat in het leven van de vrouw, die dit toch aandurfde. Een voorzitter heeft nu eenmaal een representatieve taak, zoals gasten ontvangen, vergaderingen leiden en de afdeling vertegenwoordigen tijdens het voorzittersoverleg van de provinciale afdeling, soms cursussen volgen en aanwezig zijn bij diverse activiteiten. Zo was zij op 2 januari 2017 present tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst georganiseerd door de Beemster Gemeenschap en de Stichting Beemster WereldErfgoed, waar gesproken werd over een allesomvattende Beemster Agenda. Publiciteit is immers voor Vrouwen van Nu belangrijk.  
  Huldigen
"Je kunt wel zeggen dat ik er ingerold ben", verklaart ze tijdens een gesprek 'aan de keukentafel'. "Maar ik vind het wel leuk, dat mij deze kans is geboden en ik doe mijn best om deze taak zo goed mogelijk te behartigen en je steekt er natuurlijk wel wat van op. Het is natuurlijk ook erg leuk als je leden kunt feliciteren voor een jarenlang lidmaatschap. Zelf heb ik er ook al 50 jaar opzitten. Bij elkaar natuurlijk!" Ze bekent, dat ze van tevoren wel een ietsje zenuwachtig is als ze haar praatje moet afsteken. "Daarom lees ik mijn toespraak liever voor van een papiertje."
Dieuw heeft ook nog andere kwaliteiten. Ze is bijzonder creatief. In de loop der jaren heeft ze al veel workshops gedaan waar ze veel plezier aan beleefde. Hindelopen schilderen natuurlijk, maar ook macramé, kaarten maken, papier knippen of borduren. Tegenwoordig geeft ze de voorkeur aan breien, "want daar heb je niet zoveel rommel van." Kleine bolletjes wol zijn voor haar niet veilig, want er valt altijd wel een poppenvestje van te maken of schattige wollen beestjes. Ook heeft ze cursussen gegeven. Haar handwerkactiviteit strekt zich ook uit naar het handwerkclubje van Middelwijck, dat elke woensdagmiddag daar te vinden is. Hoewel, de dames worden ook steeds ouder en het handwerken moeilijker.  
  Dan beheerst ze ook nog een heel bijzondere schildertechniek. In de huiskamer, in een daarvoor speciaal gemaakte vitrine, staat een hele collectie beschilderde zwanen- en ganzeneieren. Ze doet er heel gewoon over, maar het lijkt mij verschrikkelijk moeilijk om die ronde bollen zo mooi fijn te beschilderen. "Eigenlijk kan ik dat nu ook niet meer zo goed", vertelt ze. "Het wordt allemaal te priegelig met zo'n heel fijn penseeltje..."

We hebben heel gezellig zitten babbelen en Dieuw Metselaar, die zich altijd zo heel bescheiden opstelde, is voor mij helemaal 'Uit het ei gekropen'.